Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/11716
Title: Miejskie (r)ewolucje. Radykalizm retoryki a praktyka reformy
Other Titles: Urban (R)evolutions. Radical Rhetoric versus Reformist Praxis
Authors: Pluciński, Przemysław
Keywords: prawo do miasta
ruchy społeczne
miejskie ruchy społeczne
marksizm
zmiana społeczna
rewolucja
reformizm
Issue Date: 2013
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2013, nr 9, s. 133-157
Abstract: Artykuł podejmuje wątki związane z ideą prawa do miasta: traktuje ją jako jedną z naczelnych ideologii polityki emancypacyjnej, z drugiej strony wyraża zainteresowanie aktorami odwołującymi się (wprost i nie wprost) do jej retoryki. Analizuje prawo do miasta jako puste znaczące – kategorię, której sens nadają aktorzy wykorzystujący ją w ramach pragmatyki walk społecznych. Stara się też podjąć wątek „(r)ewolucyjnej retoryki” rozmaitych podmiotów zmiany społecznej, wskazując na fakt postępującej funkcjonalizacji idei prawa do miasta, która z ideologii (czy też doktryny praktycznej) o marksistowskiej, ergo rewolucyjnej proweniencji wykorzystywana jest coraz częściej jako polityczna etykieta.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11716
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2013, nr 3(9)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06.Plucinski.pdf289.28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.