Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11797
Title: Scripta manent – res novae
Editors: Puppel, Stanisław
Tomaszkiewicz, Teresa
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa (red.), Scripta manent – res novae. Poznań: Adam Mickiewicz University Press. 2013, s. 624.
Description: Książka przygotowana z okazji 25-lecia Wydziału Neofilologii UAM, jednej z największych tego typu jednostek w kraju skupiającej liczne grono badaczy nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. W publikacji podjęto wiele nowych i ważkich tematów, co daje możliwość zapoznania się z najnowszymi tendencjami w badaniach filologiczno-językowych na światowym poziomie. Język jako taki i literaturę, poszczególne języki narodowe i etniczne oraz literatury narodowe włączono do szerokiego tła kulturowego i zdefiniowano jako ogromne bogactwo ludzkości, a refleksje te wzbogacone są o aspekt pragmatyczny związany z aplikatywnością w kontekście dydaktyki języków czy tłumaczenia.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11797
ISBN: 978-83-232-2633-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Scripta manent2.pdf9.41 MBAdobe PDFView/Open
scripta manent okładka Księga SMnowe kopia.bmp259.29 kBBMPView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.