Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11799
Title: Socjolingwistyczne i kulturowe aspekty użycia dialektu jako nośnika stereotypów regionalnych we włoskiej komedii filmowej lat 50-tych i 60-tych.
Other Titles: Sociolinguistic aspects of the use of dialect as a vehicle for regional stereotypes in Italian comedy films from 1950s and 1960s.
Aspetti sociolinguistici e culturali dello stereotipo regionale tipizzante veicolato dal dialetto nella commedia all'italiana degli anni 50 e 60
Authors: Grochowska, Anna
Advisor: Beszterda, Ingeborga. Promotor
Keywords: Dialekty
Dialect
Dialetto
Stereotyp
Stereotype
Stereotipo
Komedia włoska
Italian comedy
Commedia all'italiana
Issue Date: 9-Oct-2014
Abstract: Rozprawa doktorska podejmuje tematykę obecności i wykorzystania stereotypów regionalnych w komediach włoskich należących do gatunku commedia all'italiana, oraz użyciem powiązanych z nimi form językowych wpisujących się w tradycję dialektalnych. Na podstawie korpusu składającego się z dziesięciu filmów pochodzących z lat 1958-1968 podjęto próbę analizy czterech najczęściej występujących we Włoszech stereotypów regionalnych: rzymianina, mediolańczyka, Sycylijczyka oraz mieszkańca regionu Veneto, a także przypisanych im cech językowych pochodzenia dialektalnego ujawniających się na wszystkich poziomach analizy językowej.
The doctoral dissertation focuses on the presence and use of regional stereotypes in Italian comedies of the commedia all'italiana genre as well as the use of related language forms belonging to the dialectal tradition. Based on the corpus of ten films from 1958-1968 belonging to the so-called commedia all'italiana genre, the author analyzed four most frequent regional stereotypes – ihabitants of Rome, Milan, Sicily and the Veneto region – together with their dialectal linguistics attributes appearing at all levels of linguistics analysis.
La dissertazione è incentrata sull'analisi degli aspetti sociolinguistici e culturali dello stereotipo regionale veicolato dal dialetto. In particolare, lo scopo della ricerca consiste nell'individuazione degli elementi culturali e linguistici che, nel loro insieme, sono volti a costituire il prototipo dello stereotipo regionale di cui si sono ampiamente serviti, in primo luogo, letteratura, teatro e cinema. Si mira di evidenziare la relazione tra lo stereotipo linguistico, le forti connotazioni che esso mette in moto presso il pubblico italiano e l'uso del dialetto nelle pellicole appartenenti del corpus – dieci film della commedia all'italiana usciti tra il 1958 ed il 1968 – e infine di tracciare una mappa di tratti linguisti stereotipici riscontrati.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Romańskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/11799
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna Grochowska_Aspetti sociolinguistici e culturali dello stereotipo regionale tipizzante veicolato dal dialetto nella commedia all'italiana degli a.pdf
  Restricted Access
5.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.