Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1185
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSkórczewski, Dariusz-
dc.date.accessioned2011-07-15T11:13:18Z-
dc.date.available2011-07-15T11:13:18Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationPORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 6, 2009, s. 95-105pl_PL
dc.identifier.issn1733-165X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1185-
dc.description.abstractWspółczesne badania nad Europą Środkowo-Wschodnią w wielu przypadkach powielają orientalistyczne klisze oświeceniowej episteme. Na przykładzie prac m.in. Larry’ego Wolffa i Tony’ego Judta autor demonstruje utajony orientalizm w podejściu zachodniej humanistyki do historii i kultury narodów i grup etnicznych położonych pomiędzy Niemcami a Rosją. Ufundowane na apriorycznie uznanym autorytecie zachodniej akademii, podejście to nie bierze pod uwagę w dostatecznym stopniu roli odegranej przez hegemona i pogłębia marginalizację badanych społeczeństw, co prowadzi do utrwalenia kompleksu niższości, charakterystycznego dla wszystkich populacji postkolonialnych.pl_PL
dc.description.abstractIn numerous instances, in contemporary studies in East Central Europe, the orientalising clichés of the Enlightenment episteme still continue to proliferate. In works by Larry Wolff and Tony Judt the author recognizes examples of latent orientalism in the approach of Western humanities towards history and cultures of the nations and ethnic groups between Germany and Russia. Founded upon the a priori authority of the Western academia, such approach leaves the role of the hegemon out of account. This contributes to further marginalization of these societies, which in turn leads to the cementing of the inferiority complex, so characteristic for all postcolonial populations.pl_PL
dc.publisherWydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAMpl_PL
dc.subjectOrientalizmpl_PL
dc.subjectPostkolonialna geografiapl_PL
dc.subjectEuropa Środkowo-Wschodniapl_PL
dc.subjectLarry Wolffpl_PL
dc.subjectTony Judtpl_PL
dc.subjectDyskurs historycznypl_PL
dc.subjectNarodowa tożsamośćpl_PL
dc.subjectOrientalismpl_PL
dc.subjectPostcolonial geographypl_PL
dc.subjectEast Central Europepl_PL
dc.subjectHistorical discoursepl_PL
dc.subjectNational identitypl_PL
dc.titlePolska skolonizowana, Polska zorientalizowana. Teoria postkolonialna wobec "innej Europy"pl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Porównania, 2009, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-6_Skorczewski D., Polska skolonizowana, Polska zorientalizowana.pdf180.32 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.