Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11944
Title: Uniwersytet i aktywizm studencki wobec obywatelskiego nieposłuszeństwa (CPP RPS 45/2013)
Authors: Kościelniak, Cezary
Issue Date: 2013
Publisher: Center for Public Policy Research Papers Series
Citation: CPP RPS Vol. 45 (2013), Poznań, pp. 1-28.
Abstract: U progu drugiej dekady XXI wieku, protesty studenckie na nowo nasiliły się i objęły bez mała całą Europę. Ich bezpośrednią, choć nie jedyną przyczyną jest coraz bardziej restrykcyjna polityka finansowa szkolnictwa wyższego, której skutki studenci bezpośrednio odczuwają. Jednakże nie tylko kwestie finansowe wzbudzają protesty, nie brakuje protestów „merytokratycznych”, np. w Niemczech, gdzie studenci protestowali przeciwko zbytniej symplifikacji programów studiów, gorszej jakości kształcenia, przepełnionych sal wykładowych, etc. Protesty przybierają różnorodne formy, zdarzają się symboliczne akty na przykład w Italii, we Florencji, gdzie studenci opanowali kopułę Brunelleschiego, czy w Rzymie, gdzie zorganizowano całodzienną, wielotysięczną manifestację, która niczym nie różniła się od protestów, jakie organizują alterglobaliści przy okazji szczytów państw G8.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11944
Appears in Collections:2013, Vol. 45. Uniwersytet i aktywizm studencki wobec obywatelskiego nieposłuszeństwa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CPP_RPS_vol.45_Koscielniak.pdf356.77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.