Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12028
Title: Kontrolować czy nadzorować? Modelowanie polskiej polityki szkolnictwa wyższego z punktu widzenia reform realizowanych w krajach nordyckich (CPP RPS 57/2013)
Authors: Dziedziczak-Foltyn, Agnieszka
Musiał, Kazimierz
Keywords: szkolnictwo wyższe
modele szkolnictwa wyższego
reformowanie szkolnictwa wyższego
zarządzanie szkolnictwem wyższym
finansowanie szkolnictwa wyższego
kontrola i nadzór
polityka edukacyjna
polityka naukowa
kraje nordyckie
Issue Date: 2013
Publisher: Center for Public Policy Research Papers Series
Citation: CPP RPS Vol. 57 (2013), Poznań, 2013, pp. 1-40.
Abstract: Intencją autorów jest przyjrzenie się obecnemu kierunkowi reform szkolnictwa wyższego w Polsce przez pryzmat nordyckiej zrealizowanej Utopii, czyli tych rozwiązań systemowych dotyczących szkolnictwa i uniwersytetów, do których w sensie ideowym i strukturalnym zmierza także polskie szkolnictwo wyższe. Pomimo wieloletniej tradycji wykorzystywania uniwersytetów do realizacji idei egalitaryzmu i utylitaryzmu społecznego w myśl założeń państwa opiekuńczego, państwa nordyckie w ciągu ostatnich dwóch dekad stopniowo zmieniły politykę szkolnictwa wyższego i poczyniły znaczące kroki w kierunku zastąpienia modelu kontroli państwa nad szkolnictwem wyższym na model luźniejszego nadzoru państwowego nad tym sektorem. Przeszły zatem wcześniej niż Polska zmianę, którą teoretycy umiejscawiają w szerszym kontekście ewolucji humboldtowskiego modelu szkolnictwa wyższego w kierunku modelu anglo-amerykańskiego. Niniejszy tekst dotyczy głównych aspektów i linii podziału pomiędzy systemem anglo-amerykańskim i humboldtowskim w odniesieniu do dwóch metaobszarów funkcjonowania szkolnictwa wyższego, tj. zarządzania i finansowania. Zestawienie proponowanych rozwiązań polskich z wprowadzonymi już rozwiązaniami w krajach nordyckich ma na celu ukazanie skomplikowania i większej złożoności tego procesu niż mogłoby wynikać ze schematycznych opisów typów idealnych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12028
Appears in Collections:2013, Vol. 57. Kontrolować czy nadzorować?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CPP_RPS_vol.57_Dziedziczak-Foltyn_Musial.pdf488.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.