Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1204
Title: Wokół stereotypów polskości i niemieckości. Rudnicki i Załuski
Authors: Dąbrowski, Mieczysław
Keywords: partiotyzm
paradygmat
romantyzm
zabory
inteligencja
Niemiec
Polak
współczesność
dekonstrukcja
postkolonializm
patriotism
paradigm
romantism
partitions of Poland
intelligentsia
German
Pole
modernity
deconstruction
postcolonialism
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 6, 2009, s. 211-224
Abstract: Tekst podejmuje zagadnienie dekonstrukcji paradygmatycznych wersji „skolonizowanego Polaka” i „niedobrego Niemca”, który został utrwalony w polskiej literaturze i dyskursie społecznym, zwłaszcza w okresie zaborów i II wojny światowej. Oznaczało to przede wszystkim ukształtowanie „twardego” modelu patriotyzmu polskiego, który zaczyna się załamywać w momencie emigracji „solidarnościowej”. Rudnicki i Załuski są pisarzami, którzy znaleźli się w Niemczech wraz z tą falą, a ich teksty podejmują dyskusję zarówno z paradygmatem niemieckości, jak i polskości w ich tradycyjnych wersjach próbując znaleźć płaszczyzny (dyskurs apatriotyczny, język, egzystencja), które osłabiają trudne doświadczenia historyczne.
The text takes up an issue of deconstruction of paradigmatic versions of “colonized Pole” and „bad German”, which has been established in Polish literature and social discourse, especially during the period of the Partitions of Poland and the Second World War. It meant the development of the „hard” model of Polish patriotism, which started to collapse during the period of the „Solidarity” emigration. Rudnicki and Za uski are writers, who found themselves in German together with this influx. Their texts take up the discussion with the paradigms of both Germaness and Polishness in their traditional versions, trying to find levels (apatriotic discourse, language, existence), which could weaken difficult historical experiences.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1204
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Porównania, 2009, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-14_Dabrowski M., Wokol stereotypow polskosci.pdf107.21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.