Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1210
Title: Dwie mentalności Europy Środkowo-Wschodniej z punktu widzenia państwowości
Authors: Spiró, György
Keywords: Mentalność
Mentality
Węgry w XIX i XX wieku
Hungary in XIX and XX century
Polska w XIX i XX wieku
Poland in XIX and XX century
Państwo narodowe
National state
Mniejszość narodowa
National minority
Mniejszość etniczna
Ethnic minority
Konstytucja
Constitution
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 6, 2009, s. 271-186
Abstract: Autor porównuje mentalność polską i węgierską, pod pojęciem mentalności rozumiejąc stosunek przeciętnego obywatela do własnego państwa narodowego. Omawia punkty zwrotne w historii Polski i Węgier, poczynając od średniowiecza po współczesne nam czasy zmiany ustroju, koncentrując się na wykazaniu najbardziej charakterystycznych różnic w postrzeganiu historii własnego kraju przez Węgrów i Polaków, szczególnie podkreśla przy tym wagę kwestii żydowskiej oraz odrębną sytuację mniejszości narodowych. Za kluczowy dowód na poparcie swych tez uznaje zestawienie konstytucji polskiej i węgierskiej, w którym na przykładzie różnic w zapisach obydwu ustaw zasadniczych prezentuje odmienny stosunek obywateli polskich i węgierskich do własnej państwowości.
The author compares the Polish and the Hungarian mentality understanding mentality as the attitude of a common citizen towards their own nation state. He describes turning points in the history of Poland and Hungary since the Middle Ages up till the contemporary times of transformation. He focuses on the most typical differences in the perception of the histories of their own countries paying particular attention to the Jewish issue and the different situations of national minorities. The key corroboration of the theses presented in this article is based on the comparison of the differences between the writing of Polish and Hungarian which reflect distinct attitudes of the nations towards their own state.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1210
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Porównania, 2009, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-20_Spiro G., Dwie mentalnosci Europy Srodkowo-Wschodniej.pdf100.17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.