Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12109
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKnoppek, Krzysztof-
dc.date.accessioned2014-11-04T10:58:22Z-
dc.date.available2014-11-04T10:58:22Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, 2014, z. 1, s. 69-75pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12109-
dc.description.abstractW doktrynie procesu cywilnego pojawiły się opinie, że sądy polubowne (arbitrażowe) muszą przestrzegać wszystkich przepisów prawa cywilnego (prawa materialnego) na takiej samej zasadzie, jak czynią to sądy państwowe. Pogląd ten jest błędny, gdyż nie można go wyprowadzić ani z przepisów części piątej Kodeksu postępowania cywilnego, ani też z postanowień Regulaminu arbitrażowego UNCITRAL z 2010 r. Poza tym sama idea sądów arbitrażowych polega na tym, że orzekają one na podstawie postanowień umowy, ogólnych zasad prawa, zasad słuszności i ustalonych zwyczajów. Nie są natomiast związane prawem materialnym, muszą jedynie respektować podstawowe zasady porządku prawnego (klauzula porządku publicznego). Strony, którym to nie odpowiada, nie powinny zapisywać swoich spraw cywilnych sądom polubownym.pl_PL
dc.description.abstract***Recently, opinions have been voiced in the doctrine of civil procedure that courts of arbitration should observe all provisions of substantive civil law in the same way as state courts of law. This view is incorrect and cannot be derived from the provisions of Part 5 of the Code of Civil Procedure or the provisions of the UNICITRAL Rules of Arbitration of 2010. Further, the very concept of courts of arbitration is that their decisions will be made taking into account mutual contractual obligations of the parties in dispute, the general legal principles, the principle of fairness and equity, and the established custom. What is more, these courts are not bound to follow any provision of substantive law, and must only respect the fundamental principles of the legal order (the public order clause). Thus, if parties are not happy with such a concept of a court of arbitration the should not subject their civil matters to their jurisdiction.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectsąd polubownypl_PL
dc.subjectsąd arbitrażowypl_PL
dc.subjectarbitrażpl_PL
dc.subjectarbiterpl_PL
dc.subjectzwiązanie sądu polubownego przepisami prawapl_PL
dc.subjectcourt of arbitrationpl_PL
dc.subjectarbitrationpl_PL
dc.subjectarbitratorpl_PL
dc.subjectsubjecting a court of arbitration to legal provisionspl_PL
dc.titleProblem związania sądu polubownego przepisami prawa materialnegopl_PL
dc.title.alternativePotential problems arising from subjecting a court of arbitration to the provisions of substantive lawpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.identifier.doi10.14746/rpeis.2014.76.1.6-
dc.description.volume76pl_PL
dc.description.copybook1pl_PL
dc.description.pageof69pl_PL
dc.description.pageto75pl_PL
dc.description.articlenumber6pl_PL
dc.description.journaltitleRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicznypl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2014, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06. Krzysztof Knoppek.pdf270.93 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.