Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/12128
Title: Procesy sekularyzacyjne a filozofia sekularna i postsekularna. Tradycje i współczesność
Authors: Iwanicki, Juliusz
Advisor: Drozdowicz, Zbigniew
Keywords: sekularyzacja
filozofia nowożytna
filozofia religii
postsekularyzm
Issue Date: 5-Nov-2014
Series/Report no.: Doktoraty;
Abstract: Celem książki jest zbadanie związków pomiędzy filozofią sekularną i procesami sekularyzacji. Jedną z głównych tez publikacji jest twierdzenie, iż filozofia sekularna pełniła wobec procesów sekularyzacji funkcję inspirującą lub rozumiejącą. W pracy przyjmuje się kilka własnych definicji sekularyzacji, wśród których do najważniejszych należy sekularyzacja w czterech wymiarach – materialnym, instytucjonalnym, indywidualnym i kulturowym. W rozdziale pierwszym zbadane są najwcześniejsze tradycje myśli sekularnej, związane z nominalizmem oraz wczesną myślą włoską. W nowożytności wyłoniło się już odróżnienie między kilkoma poziomami teoretycznymi sekularyzacji, co poddano analizie w rozdziale drugim, w którym analizowane są wybrane, filozoficzne tradycje nowożytne. Pogłębione próby zbadania filozoficznej teorii sekularyzacji są przedstawione w trzecim i czwartym rozdziale, gdzie badany jest paradygmat Weberowski, związany zarówno z myślą Maxa Webera, jak i jego następców. W ostatnim rozdziale poddano analizie współczesną myśl postsekularną, która jest pewną kontynuacją filozofii sekularnej, w oparciu o nowe założenia. Dokonano również konkluzji i podsumowań, w których między innymi zwrócono uwagę, iż procesy sekularyzacji mają charakter wielowymiarowy. Proces sekularyzacji niekoniecznie wiąże się z definitywnym zanikiem religii, lecz przede wszystkim prowadzi do przemian religijności.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12128
ISBN: 978-83-62243-02-0
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Procesy_Repozytorium (1).pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.