Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12155
Title: Kapitał społeczny osób pozbawionych wolności – przesłanki resocjalizacyjne
Authors: Barczykowska, Agnieszka
Muskała, Maciej
Keywords: kapitał społeczny
zakład karny
Issue Date: 2008
Citation: A. Barczykowska, M. Muskała, Kapitał społeczny osób pozbawionych wolności – przesłanki resocjalizacyjne, (w:) W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak (red.), Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych. IV Kongres Penitencjarny, Poznań – Gdańsk – Warszawa - Kalisz 2008. s. 603-617.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12155
ISSN: 9788388411953
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muskała_Maciej_Kapitał_społeczny_osób_pozbawionych_wolności.pdf320.96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.