Artykuły naukowe (WSE)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 202
 • Item
  Religijność globalnej młodzieży – nowe trajektorie i konteksty tożsamości
  (2024) Drozdowicz, Jarema
  The text aims to reconstruct and reveal key results in the religious mechanisms of young people. However, the global dimension presented here allows us to discuss the problem in a wide range of generational and identity definitions defined today in many examples of specific particularism characteristic not only of the young generation, but also of many other social groups. The research problem arising from the discussion of aspects of identity is the disciplinary application to obtain specific data regarding, for example, the nature of Western secularization. The thesis of global secularization appears in the light coming not only from Western countries, but also from many other emerging regions of the world, that it is strongly overestimated. Thus, one can gain access to the system and possibly increased spiritual realms in a technological society. used for anthropological analysis, which is new global religiosity takes on and is more culturally complex than answers to existential questions.
 • Item
  Building Global Communities Through Universal Bilingual Education
  (Pixel, 2023) Drozdowicz, Jarema
  This paper explores the process resulting in building global communities through the idea of universal bilingual education. In order to do so the paper presents basic theoretical concepts of global communities that are useful today, ie. community of trade, community of law, and community of autonomous communities. Those three concepts are being used to reflect the key aspects of the process in the context of bilingual education and its central role to the effort of building global bridges across local determinants of national schooling systems and the school practice. Thus the case study of the Polish educational initiative International Social Education Programme Bilingual Future serves the purpose of showing how it could be done with the clear goal of gaining real linguistic competence along with social, communicative, and intercultural skills.
 • Item
  Religia Ctrl C/Ctrl V. Kopimizm jako nowy wymiar religijności internetowej
  (2022) Drozdowicz, Jarema
  The article explores the phenomenon of kopimism as a new form of cyber religiosity linked to the processes of transformation of contemporary religious beliefs. The kopimist movement is being analyzed through the phenomenological perspective in relation to the unfolding context of the impact modern technology has today in many fields of social life. The paper delivers not only a detailed analysis of kopimism itself but also gives insight into selected aspects of the entanglement of religion and the internet today. In effect, we may gain also an interesting picture of how modern religiosity is being articulated and constructed through the use of media and technological tools and how technology is being sacralized blurring the traditional understanding of religion itself.
 • Item
  Pomiędzy tradycją i dorobkiem mistrzów a przecieraniem własnych dróg naukowych
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2022) Włodarczyk, Ewa
  Tradycja jest nie tylko przydatna nauce, lecz wręcz niezbędna. Nie musi być rozumiana pejoratywnie jako „konserwatyzm, skostniałość, ortodoksyjność, wiernopoddańczość, lecz jako wierność określonemu stanowisku, dbałość o spuściznę, porządek, stałość. Może być ujmowana jednocześnie jako kontynuacja wzorów myślenia i działania oraz adaptacja wzorów myślenia i działania w nowych warunkach” (Baradziej, Goćkowski 1998, s. 8), zachowując ciągłość łączącą w jedno perfectum, praesens i futurum (Goćkowski 1998, s. 15). Funkcje swoistych zbiorowych strażników, rzeczników i nosicieli tradycji myślenia i działania naukowego pełnią szkoły naukowe (Goćkowski 1981, s. 41), do której w klasycznym modelu uniwersytetów przynależność stanowiła swoistą wizytówkę i współtworzyła naukową tożsamość przynależnych do niej osób. Naturalne bowiem jest to, że „pokolenia uczonych wkraczają w życie naukowe jako uczniowie i terminatorzy, a ich nauczyciele i mistrzowie występują jako rzecznicy i przedstawiciele pewnej tradycji myślenia oraz działania naukowego. Żadne z pokoleń nie odrzuca w zupełności wszystkiego z takiej tradycji. Każde, na swój sposób, dokonuje wyboru dziedzictwa, które obserwuje i respektuje uznając za >żywą historię< swej zbiorowości naukowej” (Goćkowski 1984, s. 52-53). Pytania o zasadność konstytuowania się i istnienia szkół naukowych rodzą zatem kolejne pytania – pytania o obecność mistrzów i autorytetów naukowych.
 • Item
  Punkty zwrotne na kontinuum od uzależnienia od alkoholu do zmiany życia w doświadczeniach matek uzależnionych od alkoholu
  (2021) Włodarczyk, Ewa
  W artykule poruszona została problematyka macierzyństwa kobiet, uznanych i uznających się za uzależnione od alkoholu. Jest to oblicze macierzyństwa bardzo rzadko stanowiące obszar badawczy. Jak pokazują zaprezentowane w artykule wyniki badań, punkty zwrotne w historiach życia tych kobiet, które można wyznaczyć w okresie od ich narastającego uzależniania się od alkoholu do stopniowego zdrowienia, często były powiązane z faktem bycia przez nie matkami. Obecność dzieci w ich życiu częstokroć bywała fundamentem motywacji do podjęcia przez nie decyzji o rozpoczęciu terapii i stopniowej zmiany ich życia
 • Item
  Problemy alkoholowe w okresie starości w kontekście braku poczucia sensu życia
  (2021) Włodarczyk, Ewa
  Problematyka artykułu zogniskowana jest wokół problemów alkoholowych doświadczanych przez seniorów. Zostały one omówione na tle szkicu charakterystyki tej fazy życia, wpisanych w nią strat i kurczących się możliwości oraz w kontekście chwiejnego w tym okresie poczucia sensu życia, sprzyjających powstawaniu i nasilaniu się problemów alkoholowych seniorów.
 • Item
  Lokalna sieć wsparcia dla osób z problemami alkoholowymi (na przykładzie Poznania). Odniesienia do podejścia systemowego Stanisława Kowalskiego.
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021) Włodarczyk, Ewa
  Stanisław Kowalski zapisał się w pamięci i dorobku socjologii wychowania jako zwolennik dążenia do integralności funkcjonowania systemu wychowawczego w środowisku. Ta wskazówka staje się inspiracją dla kolejnych pokoleń teoretyków, badaczy i praktyków. Podpowiedzi Stanisława Kowalskiego, ocenione przeze mnie jako ponadczasowe i wartościowe, towarzyszyły mi w trakcie planowania, realizowania i podsumowywania zrealizowanego przeze mnie przedsięwzięcia badawczego, mającego na celu sporządzenie socjopedagogicznej diagnozy obrazu wybranego fragmentu (przejawu) problemu alkoholowego dotykającego kobiety, ale również podejmowanych w Poznaniu prób instytucjonalnego rozwiązywania obecnych w nim przejawów owego problemu.
 • Item
  Indywidualizm kontra wspólnota
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020) Włodarczyk, Ewa
  Powszechnie przyjmuje się, że indywidualizm, silnie obecny w wielu współczesnych społeczeństwach, nie sprzyja nawiązywaniu i umacnianiu relacji społecznych, które sprzyjają tworzeniu wspólnot oraz gotowości do wspólnego działania i zaangażowania we własną społeczność lokalną.
 • Item
  O (s)traconym i odnalezionym skarbie. Macierzyństwo kobiet uzależnionych od alkoholu
  (Wydawnictwo Naukowe UAM) Włodarczyk, Ewa
  Adrienne Rich (2000) stwierdziła, że wiemy więcej o powietrzu, którym oddychamy i o morzach, przez które podróżujemy niż o naturze i znaczeniu macierzyństwa. Jeszcze mniej wiemy o macierzyństwie kobiet, które zostało ukształtowane, a może i zdeformowane przez dyktaturę alkoholu w życiu tych kobiet, która nie pozostawiała zbyt wiele miejsca na pełne doświadczanie macierzyństwa. A problem uzależnienia od alkoholu kobiet, które są matkami, przecież istnieje, skrzętnie ukrywany przez te kobiety, silnie zabarwiony ich poczuciem winy i wstydu, odczuwanymi przez nie tak w okresie uzależnienia od alkoholu, jak i w procesie zdrowienia. To oblicze macierzyństwa zarysowane zostało w narracjach respondentek (w badaniach własnych i koordynowanych), sięgających pamięcią do przeszłości i przyglądających się sobie i swojemu macierzyństwu w teraźniejszości.
 • Item
  Teaching Analog Skills in a Digital World
  (2022) Drozdowicz, Jarema
  This paper explores the issue of the socio-cultural transformations implicating a change in the learning and teaching processes due to the extensive digitization of human environments. The purpose of the research is to deliver a contextualized insight into the effects of the digitalization of learning and other parts of the public sphere. This issue is being investigated through such notions as nostalgia, retromania, and retro learning with the methods of discourse analysis and elements of ethnography of organizations. It is thus important to point out the most important cultural tendencies in the dynamics of this change by bringing out the significance of non-digital learning patterns. The research’s outcome highlights these patterns which build so-called analog cultures, i.e. specific forms of identity construction in the digital setting which emphasizes the importance of the relations between man and machine in the context of skills acquisition for example. The takeaway from the research might be implemented in fields like organizational studies and schooling reforms aimed at improving the effectiveness of digital learning
 • Item
  Wyobraźnia pedagogiczna. Źródła interdyscyplinarne i zarys koncepcji
  (2021) Drozdowicz, Jarema
  The paper explores the concept of pedagogical imagination in relation to three major sources of theoretical influence – ethnography, sociology and history. It makes the attempt to combine them and investigate how the notion of imagination might be used in pedagogy and the study of education in general. It raises the issue of subjectivity and puts it in the context of emergence of new forms of qualitative analysis in contemporary pedagogy. This new form of scientific inquiry and new analytical questions that arise along are related to the problem of experience. The paper also makes an attempt to highlight the significance of experience in gaining a deeper insight into the ways people shape their own educational experiences. When speaking of experience in the educational space, especially within the school reality, we might point out the subjectified forms of participation in those areas of public life. The stressed out in the text and combining mentioned types of imagination forms of living the participation in what is usually objectified and institutionalized field of education, upbringing, schooling systems and various educational policies implemented in schools requires nevertheless a critical approach towards the effects of functioning of those domains in the social praxis, a step which is typical for the aforementioned disciplines. To paraphrase Bruno Latour, today we need to reformulate what is social in the categories typical to the emic analysis natural to ethnography rather than to sciences which use tools promising maximum objective insight into reality.
 • Item
  Karl R. Popper i Ludwig Wittgenstein jako nauczyciele. Dwie biografie, dwie koncepcje filozofii edukacji
  (2021) Drozdowicz, Jarema
  This article explores lesser known facts about two most prominent twentieth-century philosophers: Karl R. Popper and Ludwig Wittgenstein. It reconstructs their practices as school teachers and puts them in the context of the models of philosophy of education described by them in some of their works. Their teaching experiences, however, diff ered in many respects, and these diff erences might serve the purpose of presenting how their conceptual work was put by them into practice and how it worked out for them. It also brings the historical context of the school reform introduced in Austria in the 1920s and shows how this very reform aff ected their concepts of education and how they introduced them in the schools in which they worked.
 • Item
  Esej o edukacji ekologicznej
  (Polskie Stowarzyszenie DALTON, 2020) Kozłowska, Agnieszka
 • Item
  Trening mózgu. Potrzeba indywidualizacji w terapii opartej na neurofeedbacku
  (Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2021-08) Rochatka, Weronika; Klichowski, Michał
  Although neurofeedback is used in the treatment of many disorders, little is said about the need for individualization in such therapy. It may be particularly related to intellectual disabilities, where children's competences are very diversified. Therefore, we re-analyzed the results of our previous study on neurofeedback and developed a package of recommendations that allow to adjust the neurofeedback procedure to the individual characteristics of the patient. Our findings may be useful for practitioners working with this method, but also for researchers analyzing the effectiveness of neurofeedback therapy.
 • Item
  Neopoganizm a przemiany religijności młodzieży amerykańskiej
  (2021) Drozdowicz, Jarema
  This paper deals with the issue of the rise of neopagan movements and the changes occuring in the religiosity and spirituality of North American youth, It also tackles the problem of change in relation to the attitudes towards religion in general among adolescents in the United States and other parts of the world. The main objective is here to bring out the most significant aspects of this change and to contextualize the contemporary rise of neopaganism in terms of social and cultural factors. This step places the mentioned phenomenon in the context of the socio-cultural transformations which gave birth not just to modern neopagan movements but also New Age and other new forms of religiosity which gains popularity among the younger generations today.
 • Item
  Praca i innowacyjność w warunkach zarządzania algorytmicznego i dominacji technologii cyfrowych. Wybrane konteksty kulturowe, społeczne i ekonomiczne
  (2020) Drozdowicz, Jarema
  The issue of algorithmic management is constituted by an array of conditions, socio-cultural and economic ones seeming to be the most important today. This article explores selected aspects and phenomena related to creativity, innovation and labor in the age of digital technologies and the domination of algorithms. The key problem in this case is the digitalization of labor, a phenomenon which also affects the creative processes and innovation. The notion of creativity shifts today towards a specific model of labor, based on and conditioned by the use of digital tools and often managed by machines, i.e. algorithms. Algorithmic labor is considered here as a social and cultural problem. The text investigates selected effects of these tendencies and highlights the important emerging issues, like the culture of incompetence for example. The outcome of this research might be used not just to improve the digital solutions in that regard, but rather to recompose the significant ideas that constitute the reflection on human agency in general.
 • Item
  Ruch QAnon i nowy prawicowy fundamentalizm
  (2021) Drozdowicz, Jarema
  This paper focuses on the phenomenon of QAnon – a newly shaped social, political and quasi religious movement that emerged in recent years as one of the most profound examples of the new right wing radicalism in the United States. The mentioned movement has a significant impact on how contemporary American religiosity and religious driven politics are being transformed and how this transformation affect the public discourse. The paper highlights the most importnat aspects of QAnon and puts them in a larger context of the conservative turn not just in the US politics but also globally. Thus the paper’s thesis is based on the assumption that movements like QAnon fill a gap which was neglected for a long time by liberal politics and as a religious phenomenon they influence from the bottom up the political, social and religious mainstream.
 • Item
  Praca i innowacyjność w warunkach zarządzania algorytmicznego i dominacji technologii cyfrowych. Wybrane konteksty kulturowe, społeczne i ekonomiczne
  (2020) Drozdowicz, Jarema
  The issue of algorithmic management is constituted by an array of conditions, socio-cultural and economic ones seeming to be the most important today. This article explores selected aspects and phenomena related to creativity, innovation and labor in the age of digital technologies and the domination of algorithms. The key problem in this case is the digitalization of labor, a phenomenon which also affects the creative processes and innovation. The notion of creativity shifts today towards a specific model of labor, based on and conditioned by the use of digital tools and often managed by machines, i.e. algorithms. Algorithmic labor is considered here as a social and cultural problem. The text investigates selected effects of these tendencies and highlights the important emerging issues, like the culture of incompetence for example. The outcome of this research might be used not just to improve the digital solutions in that regard, but rather to recompose the significant ideas that constitute the reflection on human agency in general.
 • Item
  Społeczne konsekwencje problemu alkoholowego w Polsce
  (2018) Włodarczyk, Ewa
  Obserwowany współcześnie w Polsce problem alkoholowy od wielu dekad ma ugruntowaną pozycję w katalogu problemów kwalifikowanych jako problemy społeczne. Zaprezentowane w niniejszym artykule wieloaspektowe konsekwencje tego problemu, tu dostrzegane zwłaszcza w wymiarze społecznym, potwierdzają tę tezę. Część z tych skutków pociąga za sobą bezpośrednie koszty, wydatki i straty mierzalne za pomocą uchwytnych wskaźników, część natomiast, ze względu na swój niematerialny charakter, wymyka się możliwości wymiernego oszacowania ich wielkości. Ich analiza dostarcza podstaw do niepokoju społecznego oraz obliguje do podjęcia działań zaradczych i profilaktycznych.
 • Item
  Samotne macierzyństwo w różnych odsłonach
  (2021-01-31) Włodarczyk, Ewa
  Artykuł poświęcony jest matkom samotnie wychowującym dzieci, nazywanym także „samodzielnymi matkami” lub „solomatkami”. Celowo uwaga zogniskowana jest tutaj nie na ich dzieciach, lecz na nich samych i uwarunkowaniach ich sytuacji, powiązanych z przyczynami monoparentalności (trwałej i czasowej). Przegląd różnych oblicz samotnego macierzyństwa, jaki zostanie tu zaprezentowany – w oparciu o propozycję wyróżnienia ich typów przez Ewę Kozdrowicz – uwydatnia jego heterogeniczność. W każdym typie samotnego macierzyństwa można wskazać doświadczane problemy częściowo podobne, lecz częściowo także zróżnicowane. Ta specyfika każdego z omówionych tu typów samotnego macierzyństwa wymusza nieszablonowość myślenia o nich, jak również konieczność odmienności i różnorodności form wsparcia społecznego.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego