Artykuły naukowe (WSE)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 201
 • Item
  Building Global Communities Through Universal Bilingual Education
  (Pixel, 2023) Drozdowicz, Jarema
  This paper explores the process resulting in building global communities through the idea of universal bilingual education. In order to do so the paper presents basic theoretical concepts of global communities that are useful today, ie. community of trade, community of law, and community of autonomous communities. Those three concepts are being used to reflect the key aspects of the process in the context of bilingual education and its central role to the effort of building global bridges across local determinants of national schooling systems and the school practice. Thus the case study of the Polish educational initiative International Social Education Programme Bilingual Future serves the purpose of showing how it could be done with the clear goal of gaining real linguistic competence along with social, communicative, and intercultural skills.
 • Item
  Religia Ctrl C/Ctrl V. Kopimizm jako nowy wymiar religijności internetowej
  (2022) Drozdowicz, Jarema
  The article explores the phenomenon of kopimism as a new form of cyber religiosity linked to the processes of transformation of contemporary religious beliefs. The kopimist movement is being analyzed through the phenomenological perspective in relation to the unfolding context of the impact modern technology has today in many fields of social life. The paper delivers not only a detailed analysis of kopimism itself but also gives insight into selected aspects of the entanglement of religion and the internet today. In effect, we may gain also an interesting picture of how modern religiosity is being articulated and constructed through the use of media and technological tools and how technology is being sacralized blurring the traditional understanding of religion itself.
 • Item
  Pomiędzy tradycją i dorobkiem mistrzów a przecieraniem własnych dróg naukowych
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2022) Włodarczyk, Ewa
  Tradycja jest nie tylko przydatna nauce, lecz wręcz niezbędna. Nie musi być rozumiana pejoratywnie jako „konserwatyzm, skostniałość, ortodoksyjność, wiernopoddańczość, lecz jako wierność określonemu stanowisku, dbałość o spuściznę, porządek, stałość. Może być ujmowana jednocześnie jako kontynuacja wzorów myślenia i działania oraz adaptacja wzorów myślenia i działania w nowych warunkach” (Baradziej, Goćkowski 1998, s. 8), zachowując ciągłość łączącą w jedno perfectum, praesens i futurum (Goćkowski 1998, s. 15). Funkcje swoistych zbiorowych strażników, rzeczników i nosicieli tradycji myślenia i działania naukowego pełnią szkoły naukowe (Goćkowski 1981, s. 41), do której w klasycznym modelu uniwersytetów przynależność stanowiła swoistą wizytówkę i współtworzyła naukową tożsamość przynależnych do niej osób. Naturalne bowiem jest to, że „pokolenia uczonych wkraczają w życie naukowe jako uczniowie i terminatorzy, a ich nauczyciele i mistrzowie występują jako rzecznicy i przedstawiciele pewnej tradycji myślenia oraz działania naukowego. Żadne z pokoleń nie odrzuca w zupełności wszystkiego z takiej tradycji. Każde, na swój sposób, dokonuje wyboru dziedzictwa, które obserwuje i respektuje uznając za >żywą historię< swej zbiorowości naukowej” (Goćkowski 1984, s. 52-53). Pytania o zasadność konstytuowania się i istnienia szkół naukowych rodzą zatem kolejne pytania – pytania o obecność mistrzów i autorytetów naukowych.
 • Item
  Punkty zwrotne na kontinuum od uzależnienia od alkoholu do zmiany życia w doświadczeniach matek uzależnionych od alkoholu
  (2021) Włodarczyk, Ewa
  W artykule poruszona została problematyka macierzyństwa kobiet, uznanych i uznających się za uzależnione od alkoholu. Jest to oblicze macierzyństwa bardzo rzadko stanowiące obszar badawczy. Jak pokazują zaprezentowane w artykule wyniki badań, punkty zwrotne w historiach życia tych kobiet, które można wyznaczyć w okresie od ich narastającego uzależniania się od alkoholu do stopniowego zdrowienia, często były powiązane z faktem bycia przez nie matkami. Obecność dzieci w ich życiu częstokroć bywała fundamentem motywacji do podjęcia przez nie decyzji o rozpoczęciu terapii i stopniowej zmiany ich życia
 • Item
  Problemy alkoholowe w okresie starości w kontekście braku poczucia sensu życia
  (2021) Włodarczyk, Ewa
  Problematyka artykułu zogniskowana jest wokół problemów alkoholowych doświadczanych przez seniorów. Zostały one omówione na tle szkicu charakterystyki tej fazy życia, wpisanych w nią strat i kurczących się możliwości oraz w kontekście chwiejnego w tym okresie poczucia sensu życia, sprzyjających powstawaniu i nasilaniu się problemów alkoholowych seniorów.