Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12170
Title: Land prices as an indicator of the recreational services of ecosystems
Other Titles: Cena gruntu jako wskaźnik wartości świadczeń rekreacyjnych ekosystemów
Authors: Łowicki, Damian
Keywords: recreational ecosystem services
arable land
land prices
Hedonic Pricing Method
Poznań Agglomeration
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko
Citation: Ekonomia i Środowisko, 2 (42), 2012, pp. 167-175
Abstract: Poza produkcją roślinną i zwierzęcą, tereny rolne dostarczają szeregu różnych świadczeń ekosystemowych. Jednymi z nich są świadczenia rekreacyjne i estetyczne. Do takich świadczeń na przykład należy możliwość spacerowania wzdłuż brzegów jezior lub podziwiania krajobrazu z punktu widokowego. Właściciele gruntów dostrzegają część z tych świadczeń i kapitalizują je w cenach transakcyjnych sprzedawanych działek. Niniejsze badania pokazują zmienność cen działek w zależności od odległości do atrakcyjnych miejsc wypoczynku, biorąc jednocześnie pod uwagę warunki techniczne położenia działki takie, jak obecność mediów, usytuowanie działki względem dróg i zabudowy, wielkość działki czy też decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia budowy. Przeanalizowano położenie 445 działek rolnych zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego, które zostały sprzedane pomiędzy 01.01.2011 a 08.05.2012 r. Spośród czynników przyrodniczych mających wpływ na walory turystyczne danego obszaru największy wpływ na cenę działki okazała się mieć odległość od terenów zieleni urządzonej oraz stref brzegowych wykorzystywanych na potrzeby turystyki pieszej i rowerowej. Promień oddziaływania tych terenów to odpowiednio 3 i 2 km, a wartość metra kwadratowego działki maleje wraz z oddalaniem się od tych miejsc odpowiednio o 17 i 10 PLN na każde 1000 m.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12170
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNGiG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
eis42a.pdf320.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.