Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12211
Title: Węgierska droga do i od demokracji
Other Titles: The Hungarian path towards democracy and back
Authors: Pająk-Patkowska, Beata
Patkowski, Krzysztof
Keywords: Węgry
demokracja
V. Orban
wskaźniki jakości demokracji
Hungary
democracy
indices of democracy
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2014, nr 2, s. 21-35.
Abstract: W 2010 r. na Węgrzech przejęła władzę partia V. Orbana – FIDESZ. Dzięki wysokiej wygranej w wyborach parlamentarnych (niemal 53% głosów, co przełożyło się na 263 mandaty, czyli o 5 więcej niż wynosi konstytucyjna większość) możliwe stało się wprowadzenie głębokich zmian (w tym uchwalenie nowej konstytucji). W opinii wielu organizacji stojących na straży demokracji, a także Unii Europejskiej, zagrażają one fundamentom systemu demokratycznego w tym kraju. Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju demokracji na Węgrzech po 1989 r., a przede wszystkim ocena zmian zachodzących w tym kraju po 2010 r. W oparciu o dostępne wskaźniki jakości demokracji (Freedom House oraz The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy), podjęta zostanie także próba zweryfikowania tezy Janosa Kornaia, iż „Od lat 1989–1990 do wiosny 2010 r. na Węgrzech była demokracja. Już jej nie ma – formą rządów stała się autokracja” (Kornai, 2011). W artykule skonfrontowano również zarzuty stawiane węgierskim reformom przez społeczność międzynarodową z tym, co na ich temat mają do powiedzenia twórcy tychże reform.
In 2010 the Fidesz party of V. Orban took power. Owing to the considerable majority they won in the parliamentary elections (nearly 53% of the votes, which translated into 263 mandates, five more than required for a constitutional majority) it was possible to implement profound changes (including a new constitution). In the opinion of numerous organizations guarding democracy and of the European Union, these changes pose a threat to the foundations of democracy in Hungary. The objective of this paper is to present the development of democracy in Hungary after 1989, and first and foremost to assess the changes that have taken place there after 2010. On the basis of accessible indices of the quality of democracy (Freedom House and The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy), the paper also attempts to verify the statement by Janos Kornai who said that „from 1989–1990 to the spring of 2010 Hungary was democratic. Now democracy is gone – autocracy has become the form of governance” (Kornai, 2011). The paper also counterpoints the accusations of Hungarian reforms, voiced by international community, with the opinions of the authors of these reforms.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12211
DOI: 10.14746/pp.2014.19.2.2
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2014, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patkowska.pdf102.49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.