Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12285
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorZiarko, Michał-
dc.date.accessioned2014-12-04T12:32:40Z-
dc.date.available2014-12-04T12:32:40Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.isbn978-83-62243-46-4-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12285-
dc.description.abstractMonografia jest poświęcona psychologicznym aspektom chorób przewlekłych. Autor łączy ustalenia klasyczne z najnowszymi osiągnięciami psychologii, w tym psychologii krytycznych wydarzeń, stresu i znaczenia zasobów w radzeniu sobie z obciążeniami życia. Ze znanych mi prac na ten temat nie ma równie złożonego i nowatorskiego ujęcia. Autor postawił sobie za cel wykrycie i opisanie ogólnych i specyficznych mechanizmów zmagania się chorych z krytycznymi wydarzeniami przewlekłej, stresującej choroby. Jako jeden z pierwszych dokonał analizy medycznej i psychologicznej różnych koncepcji przewlekłej choroby. Zakres nowej wiedzy zawartej w tej monografii można by przedstawić w kilku opracowaniach. Sądzę, że książka ta będzie podstawą i okazją do wielu dyskusji na ten temat. Ważne jest też to, że wyniki badań nasuwają wiele nowych, otwartych problemów, zarówno badawczych, jak i praktycznych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectkrytyczne wydarzenie życiowepl_PL
dc.subjectchoroba przewlekłapl_PL
dc.subjectradzenie sobiepl_PL
dc.subjectzasobypl_PL
dc.subjectpoczucie koherencjipl_PL
dc.titleZmaganie się ze stresem choroby przewlekłejpl_PL
dc.typeKsiążkapl_PL
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ziarko_Repozytorium.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.