Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12323
Title: Wielkopolska przedsiębiorczość wobec wyzwań badawczo-rozwojowych
Authors: Cichocki, Piotr
Nowak, Witold
Plucińska, Martyna
Keywords: innowacyjność
Wielkopolska
gospodarka oparta na wiedzy
przedsiębiorstwo
działalność B+R
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Cichocki Piotr, Nowak Witold, Plucińska Martyna, Wielkopolska przedsiębiorczość wobec wyzwań badawczo-rozwojowych. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013.
Abstract: Cel prezentowanej monografii można określić jako wzbogacenie wiedzy o doświadczeniach i postawach wielkopolskich przedsiębiorców wobec współpracy z jednostkami naukowymi. Takie założenie lokuje recenzowane opracowanie na pograniczu socjologii gospodarki, socjologii wiedzy i ekonomii. [...] z entuzjazmem należy witać prace naukowe o tematyce takiej jak prezentowana w recenzowanej monografii. Przyczyniają się one bowiem do wzrostu świadomości wyzwań stojących przed polskim środowiskiem naukowym […]. Z tych samych względów istotną wartość dodaną przedłożonej monografii stanowi szereg rekomendacji, które z perspektywy kadr zarządzających współczesnymi uczelniami wyższymi mogą być źródłem inspiracji do przyszłych działań w zakresie relacji tychże jednostek z otoczeniem gospodarczym.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12323
ISBN: 978-83-62243-85-3
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cichocki P._Nowak W._Plucińska M._ Wielkopolska-przedsiębiorczość-wobec-wyzwań-badawczo-rozwojowych_2013.pdf683.63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.