Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12352
Title: Żelatynowo-siloksanowe materiały hybrydowe. Synteza, właściwości i zastosowania
Other Titles: Gelatin-siloxane hybride materials. Synthesis, properties and applications
Authors: Pietras, Przemysław
Advisor: Maciejewski, Hieronim. Promotor
Wojciechowska, Patrycja. Promotor
Keywords: żelatyna
gelatin
(poli)siloksany
(poly)siloxanes
organofunkcyjne siloksany
organofunctional siloxanes
materiały hybrydowe
hybride materials
zol-żel
sol-gel
Issue Date: 15-Dec-2014
Abstract: Praca doktorska dotyczy syntezy materiałów hybrydowych charakteryzujących się możliwie najwyższym stopniem kompatybilności otrzymywanych układów. Wyżej wymieniony cel został osiągnięty poprzez połączenie dwóch różnych polimerów: organicznego biopolimeru (żelatyny) oraz nieorganicznych polimerów (żelu krzemionkowego i siloksanów). Otrzymane wyniku pokazują jak rodzaj i ilość organofunkcyjnych siloksanów włączonych w strukturę żelatyny wpływa na właściwości termiczne (stabilność termiczna, temperatura zeszklenia), a także na właściwości antymikrobiologiczne, właściwości mechaniczne, przenikalność pary wodnej oraz tlenu.
This doctoral dissertation deals with syntheses of hybrid materials aimed at obtaining possibly the highest degree of compatibility of the prepared systems. The aforementioned aim was achieved by integrating two types of polymers: organic biopolymer (gelatine) and inorganic polymers (silica gel and siloxanes). The obtained results show how the type and amount of the organomodified silicon compounds incorporated into the gelatin matrix influence the thermal properties (thermal stability, glass transition temperature) and as well as antimicrobial properties, mechanical properties, water vapor transmission rate and oxygen permeability.
Description: Wydział Chemii: Pracownia Chemii i Technologii Polimerów Nieorganicznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/12352
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PietrasPrzemysław292747.pdf
  Restricted Access
6.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.