Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12387
Title: Kontrowersje dotyczące harmonizacji Paktu Brianda – Kellogga z Paktem Ligi Narodów
Authors: Sierpowski, Stanisław
Keywords: Pakt Brianda-Kellogga
1928
Liga Narodów
stosunki międzynarodowe okresu międzywojennego
walka o pokój
Issue Date: 18-Dec-2014
Abstract: Problem synchronizacji obu dokumentów był obecny od początku prowadzonych negocjacji.Pojawienie się Paktu B.K. tworzyło nową sytuację wskutek dwojakiego rodzaju zobowiązań jego sygnatariuszy. Potępiali oni uciekanie się do wojny w celu załatwiania sporów między nimi i wyrzekali się siły jako narzędzia polityki narodowej. Natomiast Pakt Ligi dopuszczał tzw. wojnę legalną: art. 15 stanowił, że w razie braku jednomyślności w Radzie LN członkowie Ligi mieli prawo do działania jakie uznają za niezbędne w obronie prawa i sprawiedliwości. Trudności w synchronizacji obu dokumentów dobrze pokazują taktykę i strategię poszczególnych państw ówczesnego świata.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12387
Appears in Collections:Materiały nieopublikowane (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kontrowersje.doc131.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.