Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12437
Title: Badania naukowe i testowanie nowych leków na ludziach i zwierzętach-aspekt prawny i etyczny
Authors: Baranowska, Magdalena Barbara
Keywords: testowanie leków na zwierzętach
przeprowadzanie eksperymentów na ludziach
eksperyment naukowy
ksenotransprantologia
testing medicine on animals
conducting experiments on people
scientific research
xenotransplantation
Issue Date: 2014
Publisher: Mage.pl
Citation: Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3 s. 5-13
Abstract: Eksperymenty lekarskie oraz wykorzystywanie zwierząt do doświadczeń budzi wiele kontrowersji oraz stanowi pewnego rodzaju dylemat etyczny. Dlatego też podejmując decyzję o przeprowadzeniu eksperymentu lub wykorzystaniu zwierząt do doświadczeń, należy rozważyć najpierw, czy takie działania mogą przynieść więcej rezultatów, czy szkód. W związku z powyższym należałoby zwrócić większą uwagę na problem stosowania eksperymentów lekarskich na ludziach oraz przeprowadzaniu doświadczeń na zwierzętach oraz wpłynąć na polskich ustawodawców, by zauważyli braki legislacyjne dotyczące tych kwestii.
Pharmacological experiments and using animals for research is controversial and creates an ethical dilemma. Therefore, while making a decision of conducting an experiment or using animals for testing, all advantages and disadvantages of them should be carefully considered. It is strongly advisable to pay more attention to the issue of testing new medicine on people and using animals for research as well as point out the lack of legal regulations in these aspects to Polish legislators.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12437
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baranowska_Badania naukowe i testowanie nowych leków na ludziach i zwierzętach-aspekt prawny i etyczny_0.pdf275.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.