Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12449
Title: Ewolucja polityki wspierania innowacyjności przedsiębiorstw prywatnych Unii Europejskiej
Authors: Pilewicz, Tomasz
Keywords: innowacyjność
polityka publiczna
Unia Europejska
innovativness
public policy
European Union
Issue Date: 2014
Publisher: Mage.pl
Citation: Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3 s. 155-160
Abstract: Artykuł w sposób syntetyczny przedstawia dotychczasową logikę oraz instrumenty realizacji polityki wspierania innowacyjności przedsiębiorstw prywatnych UE. W oparciu o analizę wspólnotowego oraz krajowego ustawodawstwa, polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu zarysowane zostają kierunki ewolucji analizowanej polityki.
Article in comprehensive way presents the logic and instruments supporting innovativeness of private companies in the European Union. Basing on analysis of European Union and national legislation, Polish and foreign subject matter literature the policy evolution directions has been outlined.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12449
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pilewicz_Ewolucja polityki wspierania innowacyjności przedsiębiorstw prywatnych Unii Europejskiej.pdf186.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.