Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12450
Title: Środowisko oświatowe w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego
Authors: Ruciński, Adam
Keywords: Karta Nauczyciela
podziemny wykład
weryfikacja
organizacja młodzieżowa
niezależna nauka
Teacher Card
underground lecture
review
youth organisation
independent learning
Issue Date: 2014
Publisher: Mage.pl
Citation: Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3 s. 161-169
Abstract: Weryfikacja ludzi nauki sprawiła, że niezależne życie naukowe musiało zejść do podziemia, aby swobodnie funkcjonować bez ingerencji władz. Zwiększenie liczby TW na wyższych uczelniach doprowadziło do podporządkowania przez władzę środowiska naukowego. Natomiast niezależna działalność kulturalna miała ogromny wpływ na poglądy młodych ludzi, którzy w niewielkim stopniu poparli władzę. Utworzenie niezależnych ruchów młodzieżowych, harcerskich i studenckich stanowiło podstawę funkcjonowania podziemnej „S”, która wspierała podziemne NZS. Reaktywowanie w pełni podporządkowanych władzy organizacji ZNP, Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (SZSP), Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP), doprowadziło do zwiększenia aktywności podziemnych stowarzyszeń, które swoją działalnością przyczyniły się do zmian ustrojowych w 1989 r.
People connected with education were particulary observed by a communist regime. They were is contacted with the democratic opposition. Thanks for scientists, teachers, students and teenagers the opposition could publish in underground press. An independent scientist life had to go down to the underground to function without restraint there. Because of Secret co-waker the scientist environment was subordinared of the government. An independent cultural activity influenced teenagers views and only a few of them supported the government. Independent movements of teenagers, Scouts and students were based for “Solidarność” which supported NZS. The organizations like: ZNP, SZSP, ZSMP contributed to change the regime in 1989.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12450
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ruciński_Środowisko oświatowe w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego.pdf280.17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.