Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12478
Title: Wybory do Sejmu i rad narodowych w programie i myśli politycznej NSZZ "Solidarność" w latach 1980-1981
Authors: Brzechczyn, Krzysztof
Editors: Ligarski, Sebastian
Siedziako, Michał
Keywords: Solidarność
myśl polityczna
opozycja polityczna
Rzeczpospolita Samorządna
historia polityczna Polski
wolne wybory
Issue Date: 2014
Publisher: Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Szczecinie
Citation: Sebastian Ligarski, Michał Siedziako (red.), Wybory i referenda w PRL, Szczecin: IPN 2014, s. 685-704
Abstract: Celem artykułu jest prezentacja stanowiska NSZZ "Solidarność" wobec kwestii wolnych wyborów w programie i działalności związku w latach 1980-1981.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12478
ISBN: 978-83-61336-26-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzechczyn_Wybory_Solidarnosc_14.pdf602.72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.