Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12560
Title: Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce
Other Titles: European Union militay operations in Africa
Editors: Przybylska-Maszner, Beata
Keywords: Unia Europejska
operacje wojskowe UE
wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Issue Date: 16-Jan-2015
Abstract: Publikacja jest efektem projektu badawczego „Wojskowe zaangażowanie operacyjne Unii Europejskiej w rozwiązywanie konfliktów w Afryce”, który był realizowany na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w okresie od lipca 2013 do czerwca 2014 roku. Przedmiotem projektu stała się problematyka operacji wojskowych Unii Europejskiej, prowadzonych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony do roku 2013. Głównym celem projektu stała się analiza zaangażowania operacyjnego Unii Europejskiej w rozwiązywanie konfliktów w Afryce w ujęciu politologicznym. Podstawą analizy działań operacyjnych Unii było założenie badawcze, iż w procesie kształtowania WPBiO, a w szczególności jej komponentu obronnego, mamy do czynienia z wyraźną zmiennością dynamiki oddziaływań zachodzących wewnątrz Unii na linii państw członkowskich, a także na linii mechanizmu instytucjonalnego UE i państw członkowskich. Kluczowe dla projektu było: - wskazanie uwarunkowań zaangażowania operacyjnego, - analiza podstaw prawnych i działań politycznych na płaszczyźnie relacji między państwami Unii Europejskiej, które służą wypracowaniu impulsów i kierunków reakcji, a także relacji państwo interwencji-Unia Europejska, - określenie roli głównych aktorów zaangażowanych w prowadzenie operacji, - analiza mechanizmu podejmowania decyzji o zaangażowaniu operacyjnym, jak i mechanizmu prowadzenia operacji, z szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej po traktacie lizbońskim, - ocena znaczenia zaangażowania Unii Europejskiej w Afryce w kontekście prowadzonych działań operacyjnych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12560
ISBN: 978-83-62907-54-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
przybylska-wnetrze.pdf4.51 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.