Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12564
Title: Wiek społeczny jako kryterium periodyzacji procesu socjalizacji
Authors: Włodarczyk, Ewa
Keywords: wiek społeczny
socjalizacja
faza życia
kategorie wiekowe
periodyzacja
social age
socialization
phase of life
periodization
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
Citation: W: Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego. Standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej. Przewodnik i teksty do ćwiczeń z socjologii wychowania. Pod red. D. Sipińskiej, J. Modrzewskiego, A. Matysiak-Błaszczyk. Leszno: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010.
Abstract: Wiek jest kategorią złożoną, postrzeganą różnorako w zależności od dyscypliny, jaka interesuje się nim, tak więc wiedza o wieku ma charakter interdyscyplinarny i mieści się w obrębie wielu dyscyplin naukowych. Służyć może także jako przydatne kryterium do periodyzacji procesu socjalizacji.
The age is a complex category, perceived differently depending on the discipline, which is interested in it, so the knowledge of the age is interdisciplinary and is present in many scientific disciplines. This concept may also serve as a useful criterion for the periodization of the process of socialization.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12564
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Włodarczyk E_ Wiek spoleczny.pdf201.74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.