Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12607
Title: Polka w sytuacji macierzyństwa. W trosce o osiąganie i spełnianie wartości macierzyństwa
Other Titles: A Pole in the context of motherhood. Out of concern for reaching and fulfilling motherhood
Authors: Włodarczyk, Ewa
Keywords: macierzyństwo
wartość
wsparcie społeczne
motherhood
value
social support
Issue Date: 2008
Citation: Chowanna, tom 2 (31), 2008, s. 65-77
Abstract: W macierzyństwo, zwłaszcza w jego początkowe fazy realizacji, wkomponowany jest szereg potencjalnych i faktycznych czynników ze sfery zdrowia psychicznego, które mogą wymagać interwencji pomocowej. Troska o matki to inwestycja w przyszłość, dlatego macierzyństwo powinno być (na każdym etapie jego realizowania) przedmiotem zainteresowania i obszarem wielopłaszczyznowego wsparcia społecznego.
Recently, due to the low birth rate in Poland, motherhood has become a topical issue. The author of the text deals with the issues connected with psychological and social conditions of women s attitude to their fulfillment of the motherhood value.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12607
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Włodarczyk Ewa_ Polka w sytuacji macierzynstwa.pdf569.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.