Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12612
Title: Niedomagania pomocy penitencjarnej wobce wyzwań współczesnej rzeczywistości
Authors: Barczykowska, Agnieszka
Keywords: pomoc postpenitencjarna
skazany
więzienie
readpatacja
personel więzienny
Issue Date: 2004
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Citation: A. Barczykowska, Niedomagania pomocy postpenitencjarnej wobce wyzwań współczesnej rzeczywistości, w: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji pod red. Z. Palak, Z. Bartkowicza, Lublin 2004, s. 315-324..
URI: http://hdl.handle.net/10593/12612
ISBN: 83-272255
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A_Barczykowska_Niedomagania_pomocy_postpenitencjarnej_wobec_współczesnej_rzeczywistości.pdf5.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.