Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1266
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGórecka, Joanna-
dc.contributor.authorWilczyńska, Weronika-
dc.contributor.authorWojciechowska, Bernadeta-
dc.date.accessioned2011-09-30T06:45:31Z-
dc.date.available2011-09-30T06:45:31Z-
dc.date.issued2011-09-30T06:45:31Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1266-
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie projektu o charakterze badawczo-wdrożeniowym dotyczącego doskonalenia obcojęzycznych kompetencji mownych (wypowiadanie się i rozumienie wypowiedzi ustnych) na poziomie zaawansowanym i przygotowywanym w Instytucie Filologii Romańskiej UAM. Niniejszy projekt zakłada, że istnieją spore możliwości podniesienia skuteczności i ekonomii kształcenia kompetencji mownych, poprzez zintegrowane podejście do celów kształcenia, a także poprzez wykorzystanie narzędzi internetowych. Podejście to zasadza się na integracji trzech zakresów kształcenia, a mianowicie: (1) doskonalenia umiejętności interakcyjnych w zakresie komunikacji półpublicznej, (2) rozwoju kompetencji medialnej oraz (3) rozwoju wiedzy dot. aktualnej, szeroko pojmowanej problematyki społeczno-kulturowej i krytycznego, zobiektywizowanego myślenia w stosunku do prezentowanych ujęć i naświetleń tej problematyki. W niniejszym omówieniu główny nacisk położony zostanie na uargumentowanie zasadności postulowanego zintegrowanego podejścia dyskursywnego, a także na wykazanie wartości dydaktycznej wybranych audycji medialnych. Zaprezentowane zostaną również główne kierunki pracy dydaktycznej oraz wyniki badania pilotażowego.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the paper is to present the planned research that concerns the field of FL teaching/learning, and focuses on the development of oral skills (speaking and listening) at advanced level. The project is prepared in the Institute of Romance Philology at the University of Poznań (Poland). The project aims at investigating the efficacy of what is labeled here as the integrated approach towards improving FL communicative skills at the B2/C1 level (according to Common European Framework of Reference for Languages, 2003). This original, innovative approach aims at improving FL students’ personal development by integrating three educational areas, namely: (a) oral competences in semi-public communication settings, (b) media competence – including a critical attitude towards media, and a subsequent, more objective approach to information, and (c) knowledge related to current socio-cultural issues (in a broad sense), specific to countries of a given FL.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectdoskonalenie kompetencji komunikacyjnej w języku obcympl_PL
dc.subjectautonomia uczeniowapl_PL
dc.subjectkomunikacja ustnapl_PL
dc.subjectpodejście dyskursywnepl_PL
dc.subjectnegocjacja znaczeńpl_PL
dc.subjectgatunki medialnepl_PL
dc.subjectgatunki mownepl_PL
dc.subjectkompetencja medialnapl_PL
dc.subjectmieszany model kształceniapl_PL
dc.subjectpodcastpl_PL
dc.titleZintegrowane podejście dyskursywne do rozwijania sprawności mownych; przedstawienie celów i założeń projektu badawczegopl_PL
dc.title.alternativeDeveloping second language oral competence through an inte-grated discursive approach: The conceptual framework of the project and the pilot study resultspl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Materiały nieopublikowane (WN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zintegrowane podejście dyskursywne do rozwijania sprawności mownych; przedstawienie celów i założeń projektu badawczego.doc124.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.