Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1266
Title: Zintegrowane podejście dyskursywne do rozwijania sprawności mownych; przedstawienie celów i założeń projektu badawczego
Other Titles: Developing second language oral competence through an inte-grated discursive approach: The conceptual framework of the project and the pilot study results
Authors: Górecka, Joanna
Wilczyńska, Weronika
Wojciechowska, Bernadeta
Keywords: doskonalenie kompetencji komunikacyjnej w języku obcym
autonomia uczeniowa
komunikacja ustna
podejście dyskursywne
negocjacja znaczeń
gatunki medialne
gatunki mowne
kompetencja medialna
mieszany model kształcenia
podcast
Issue Date: 30-Sep-2011
Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie projektu o charakterze badawczo-wdrożeniowym dotyczącego doskonalenia obcojęzycznych kompetencji mownych (wypowiadanie się i rozumienie wypowiedzi ustnych) na poziomie zaawansowanym i przygotowywanym w Instytucie Filologii Romańskiej UAM. Niniejszy projekt zakłada, że istnieją spore możliwości podniesienia skuteczności i ekonomii kształcenia kompetencji mownych, poprzez zintegrowane podejście do celów kształcenia, a także poprzez wykorzystanie narzędzi internetowych. Podejście to zasadza się na integracji trzech zakresów kształcenia, a mianowicie: (1) doskonalenia umiejętności interakcyjnych w zakresie komunikacji półpublicznej, (2) rozwoju kompetencji medialnej oraz (3) rozwoju wiedzy dot. aktualnej, szeroko pojmowanej problematyki społeczno-kulturowej i krytycznego, zobiektywizowanego myślenia w stosunku do prezentowanych ujęć i naświetleń tej problematyki. W niniejszym omówieniu główny nacisk położony zostanie na uargumentowanie zasadności postulowanego zintegrowanego podejścia dyskursywnego, a także na wykazanie wartości dydaktycznej wybranych audycji medialnych. Zaprezentowane zostaną również główne kierunki pracy dydaktycznej oraz wyniki badania pilotażowego.
The aim of the paper is to present the planned research that concerns the field of FL teaching/learning, and focuses on the development of oral skills (speaking and listening) at advanced level. The project is prepared in the Institute of Romance Philology at the University of Poznań (Poland). The project aims at investigating the efficacy of what is labeled here as the integrated approach towards improving FL communicative skills at the B2/C1 level (according to Common European Framework of Reference for Languages, 2003). This original, innovative approach aims at improving FL students’ personal development by integrating three educational areas, namely: (a) oral competences in semi-public communication settings, (b) media competence – including a critical attitude towards media, and a subsequent, more objective approach to information, and (c) knowledge related to current socio-cultural issues (in a broad sense), specific to countries of a given FL.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1266
Appears in Collections:Materiały nieopublikowane (WN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zintegrowane podejście dyskursywne do rozwijania sprawności mownych; przedstawienie celów i założeń projektu badawczego.doc124.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.