Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12710
Title: Интертекстуальность в поэзии Владимира Высоцкого
Authors: Osiewicz, Bartosz
Keywords: Władimir Wysocki
intertekstualność
pieśń autorska
Issue Date: 2007
Publisher: Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Citation: Osiewicz, B. Интертекстуальность в поэзии Владимира Высоцкого. Instytut Filologii Rosyjskiej UAM, 2007.
Abstract: Celem niniejszej pracy było ukazanie utworów poetyckich Włodzimierza Wysockiego w aspekcie ich związków międzytekstowych z dziełami rozmaitych autorów oraz z innymi rodzajami sztuki – filmem i teatrem. W jego realizacji kluczowym okazało się rozpoznanie i opis szeregu intertekstualnych chwytów, na których bazował Wysocki w swoim procesie twórczym. Dodatkowo skoncentrowano się na przedstawieniu refleksji kulturologicznej, która stanowiła istotę wierszy poety-aktora. Przeprowadzone badania dowiodły, iż sens wygenerowany przez tekst artystyczny barda może być całkowicie zrozumiały jedynie w szerokim kontekście literacko-kulturowym. Wysocki, prowadząc wyrafinowaną grę z tekstami wybitnych autorów na przestrzeni całej drogi poetyckiej, chciał nawiązać kontakt z ich spuścizną oraz wskrzesić pamięć o jej twórcach. Dzięki temu wpisał się na karty literatury rosyjskiej jako wybitny mistrz słowa artystycznego, pragnący swoją intertekstualną poezją zapełnić lukę w tradycji kulturowej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12710
ISBN: 978-83-89836-06-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osiewicz Bartosz - Intertekstualność w poezji Władimira Wysockiego.pdfTekst publikacji1.61 MBAdobe PDFView/Open
Osiewicz Bartosz - Intertekstualność w poezji Władimira Wysockiego Okładka.jpgOkładka497.72 kBJPEGView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons