Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12717
Title: Cierpienie i śmierć jako współczesny performans medialny. Perspektywa performatyczna
Authors: Ewa Jeleń-Kubalewska
Keywords: fotografia
cierpienie
śmierć
media
World Press Photo
performans
performatyka
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Abstract: Głównym celem Ewy Jeleń-Kubalewskiej jest ukazanie problemu medialnego (przede wszyst-kim fotograficznego) sposobu prezentacji bolesnych wydarzeń w ponowoczesnym społeczeń-stwie zachodnim, a także odpowiedź na pytanie, w jaki sposób i w jakim stopniu media kształtują nasze zachowania/postawy wobec śmierci i cierpienia. Dla realizacji swego zamierzenia przyjmuje ona perspektywę performatyczną. Drugim filarem tego projektu są współczesne studia nad traumą. Autorka proponuje inspirujący sposób powiązania tych dwóch filarów w myśl słusznego rozumowania, że przezwyciężenie traumy wymaga performowania. Zasadnicza część książki poświęcona jest wystawie World Press Photo, analizowanej jako performans. Końcowa część publikacji dotyczy prezentacji cierpienia i śmierci w przekazach wiadomości telewizyjnych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12717
ISBN: 978-83-64902-03-1
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jelen-Kubalewska_Repozytorium.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons