Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12730
Title: Gramatyka niemiecka z uwagami konfrontatywnymi. Wydanie II poprawione i rozszerzone
Authors: Darski, Józef Paweł
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Darski J.P., Gramatyka niemiecka z uwagami konfrontatywnymi. Wydanie II poprawione i rozszerzone, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015, s. 551.
Description: W podręczniku zastosowano autorski model analizy językowej opartej na ogólnoludzkich cechach językowych (publikowanych w naszym Wydawnictwie w 2004 roku, zrecenzowanych pozytywnie w kraju i za granicą). Zamieszczono też nowatorskie reguły gramatyczne obejmujące wszystkie dziedziny gramatyczne,od fonetyki i fonologii, do składni, z uwzględnieniem walencji, tematu i rematu w opisie szyku wyrazów w języku niemieckim. W przykładach niemieckich zastosowano obowiązującą od 1 sierpnia 2006 roku ortografię niemiecką. Wszystkie są tłumaczone na język polski, co poza autorskimi uwagami i konfrontatywnymi pobudza do dalszego samodzielnego porównania językowego. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów filologii germańskiej oraz językoznawstwa.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12730
ISSN: 978-83-232-2832-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Darski_calosc.pdf4.31 MBAdobe PDFView/Open
Darski okładka 1.jpg2.25 MBJPEGView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.