Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12734
Title: Doświadczanie sytuacji kryzysowych a możliwości twórczego kształtowania siebie
Authors: Stelter, Żaneta
Keywords: kryzys
rozwój
Issue Date: 2006
Publisher: Wszechnica Polska – Szkoła wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Citation: Stelter, Ż., Doświadczanie sytuacji kryzysowych a możliwości twórczego kształtowania siebie. W: J. Gralewski, U. Ostrowska, I. Pufal-Struzik, K. J. Szmidt, W. Dobrołowicz, (red.), Kreatywność – kluczem do sukcesu w edukacji. Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 2006,s. 222-231.
Abstract: Wśród sytuacji stresowych szczególną grupę stanowią sytuacje kryzysowe. Kryzys jest rozumiany jako wydarzenie, którego wystąpienie pozostaję poza kontrolą jednostki, które ma charakter przełomowy, wydarzenie, które zostaje wpisane w obiektywną sytuację czy losy życiowe jednostki. Wydarzenie to jest zagrożeniem dla dotychczas cenionych wartości i zmusza jednostkę do podjęcia działań przystosowawczych. Większość badaczy zajmujących się stresem, poszukuje charakterystycznych stresorów, sytuacji trudnych, kryzysowych bezpośrednio związanych z wydarzeniem problemowym i działających na jednostkę. Badacze ci nie podejmują jednak problematyki doświadczeń kryzysowych w kontekście twórczego kształtowania siebie. W artykule starano się odpowiedzieć na pytanie czy doświadczanie sytuacji kryzysowych może być twórczo wykorzystane w procesie rozwoju jednostki.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12734
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doświadczanie sytuacji kryzysowych a możliwości twórczego kształtowania siebie.pdf152.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.