Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12753
Title: Znaczenie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie dla systemu rodzinnego
Authors: Stelter, Żaneta
Keywords: rodzina
system rodzinny
dziecko niepełnosprawne intelektualnie
Issue Date: 2014
Publisher: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Citation: Społeczeństwo i Rodzina, 35 (2), 2014, 105-123
Abstract: Współcześnie patrzymy na rodzinę jako kontekst rozwoju poszczególnych jej członków. Relacje, które istnieją pomiędzy członkami rodziny, są fundamentem właściwego rozwoju każdego człowieka i mają charakter wartościujący dla funkcjonowania jednostki. Prawidłowe stosunki rodzinne nabierają szczególnego znaczenia w przypadku rodzin zmagających się z kryzysem niepełnosprawności intelektualnej dziecka. W artykule przedstawiono wyniki badań, dotyczących systemu rodzinnego, którego elementem jest dziecko niesprawne intelektualnie. Podjęto próbę ustalenia, jaka jest struktura badanych rodzin oraz starano się pokazać, w jaki sposób istniejące podsystemy warunkują wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi osobami.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12753
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Znaczenie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie dla sys….pdf196.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.