Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12778
Title: Techno-widzenie. Media i technologie wizualne w społeczeństwie ponowoczesnym
Editors: Rogowski, Łukasz
Keywords: media
technologie wizualne
społeczeństwo ponowoczesne
kultura wizualna
fotografia
wzrokocentryzm
remiks
mushup
fotoikony
holocaust
marki własne
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Abstract: Wspólna dla wszystkich tekstów problematyka koncentruje się na kwestii obrazu, technologii i wizualności. Zaczynając od fotografii, poprzez teatr, film, relacje muzyki z obrazem, remiks, wizualne reprezentacje wiedzy, aż po sposoby ukazania Holocaustu, Autorzy dotykają kluczowej dla współczesności kwestii roli obrazu, jego znaczenia, funkcji, oddziaływania. Jednak, co bardzo cenne, nie ulegają rozmaitym wzrokocentrycznym koncepcjom, które bazują na wierze w supremację jednego tylko zmysłu. Autorzy podejmują próbę wykroczenia poza taki atrakcyjny, ale jednak zbyt prosty paradygmat myślenia o kulturze wizualnej. Dlatego pisząc o widzeniu, obrazach i mediach, starają się ukazać ich relacje z różnymi zmysłami: słuchem, dotykiem, ale także z emocjami, które wywołuje obcowanie z technologiami wizualnymi. Taka perspektywa ujęcia tematu wydaje się właściwym kierunkiem poszerzenia refleksji nad współczesną, zmediatyzowaną i stechnicyzowaną kulturą.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12778
ISBN: 978-83-62243-97-6
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rogowski_Amur.pdf6.5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons