Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12827
Title: Poznań i jego mieszkańcy XIX wieku w pamiętnikarskim dziele Przechadzki po mieście Marcelego Mottego
Other Titles: Nineteenth century Poznań and its inhabitants in the diary format chronicle Przechadzki po mieście by Marceli Motty
Authors: Wyszowska, Izabela
Keywords: diaries
pamiętniki
Marceli Motty
Przechadzki po mieście
Poznań
biographies
biografie
Issue Date: 2014
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Biblioteka, 2014, nr 18 (27), s. 135-170
Abstract: Artykuł prezentuje jedno z najważniejszych polskich dzieł pamiętnikarskich powstałych w XIX wieku – Przechadzki po mieście autorstwa Marcelego Mottego, zwanego „piewcą XIX-wiecznego Poznania” – w kontekście przedstawionego w nim obrazu miasta i jego mieszkańców. Autor w swych wspomnieniach na pierwszym miejscu postawił opowieść o ludziach, natomiast miasto, jego ulice i place jako teren kolejnych przechadzek są niejako kanwą narracji. Niezwykłe walory dzieła, takie jak komunikatywność, bogactwo języka, poczucie humoru, anegdota w przekazie, wraz z ogromem informacji na temat miasta i jego obywateli (wszystkich funkcjonujących w nim narodowości), w tym zwłaszcza warstw ziemiaństwa, inteligencji, mieszczaństwa sprawiają, że dzieło stanowi wyjątkowe źródło pamiętnikarskie, z którego głębi, ujawniającej się w każdorazowej lekturze, czerpią historycy, przewodnicy miejscy oraz wszyscy zainteresowani dziejami stolicy Wielkopolski XIX stulecia.
This article presents one of the most important Polish books in the diary format originated in the 19th century – Przechadzki po mieście (City Walks) authored by Marceli Motty, a well-known indefatigable eulogist of the nineteenth century Poznań, within the context of the image of the city and its inhabitants presented in the work. In his memoirs, the author aims at primarily investigating individual people’s lives, while the city of Poznań, its streets and squares, simply provides a background and a framework for successive “walks” in the adopted narration. The extraordinary virtues of the book, such as the fluency and richness of the language, sense of humour, narrative clearly energized by powerful anecdotal message, as well as an enormous amount of information on Poznań and its inhabitants (i.e. members of all of the nationalities present in the city), including primarily representatives of the local landed gentry, intelligentsia, and bourgeois class, make this work an outstanding source of its own kind of the venerated author’s personal record of events and impressions. This is a book to be savoured slowly for its richness and depth, rediscovered again and again with each rereading of the book, while its contents have been extensively and continuously explored by historians, city tour guides and all those interested in the history of the capital of Greater Poland in the nineteenth century.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12827
DOI: 10.14746/b.2014.18.6
ISSN: 0551-6579
Appears in Collections:Biblioteka, 2014, nr 18 (27)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06.pdf5.83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.