Biblioteka

Permanent URI for this community

Rocznik Biblioteka jest redagowany i wydawany przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Tradycjami sięga 1960 roku. Aktualna edycja rocznika Biblioteki Uniwersyteckiej - Biblioteka wydawana jest od 1997. Pomyślana została jako kontynuacja czasopisma pod tym samym tytułem ukazującego się w latach 1960-1970, redagowanego przez pracowników Biblioteki Głównej UAM, a wychodzącego w serii Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Aby zaakcentować tę ciągłość, nowy i różniący się od poprzednika zarówno formą, jak i rozszerzonymi założeniami programowymi rocznik otrzymał podwójną numerację. Tom pierwszy opatrzono numerem 1, zaś trwanie tytułu zaakcentowane zostało podanym w nawiasie kolejnym numerem całości. Ostatni więc rocznik, za rok 2009, nosi numer 13(22). Profil czasopisma obejmuje problematykę dotyczącą zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa, regionalistyki, a także historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych. Rocznik na swoich łamach prezentuje także interesujące biblioteki i rozwiązania stosowane w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym. W każdym tomie odnajdziemy stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Przekłady, Recenzje i Sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Artykuły opatrzone są abstraktami w języku polskim i angielskim oraz słowami kluczowymi. Na język angielski tłumaczony jest także spis treści. Czasopismo ma charakter ogólnopolski. W 2007 roku Biblioteka umieszczona została na liście czasopism punktowanych MNiSW.

Redaktor naczelny: Artur Jazdon
Kontakt: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu,
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 Poznań
Nazwa wydawcy: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
ISSN 1506-3615

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego