Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12829
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKessler, Wolfgang-
dc.date.accessioned2015-03-11T10:32:10Z-
dc.date.available2015-03-11T10:32:10Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationBiblioteka, 2014, nr 18 (27), s. 193-208pl_PL
dc.identifier.issn0551-6579-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12829-
dc.description.abstractCzasopisma bibliotekoznawcze nie odgrywają znaczącej roli w niemieckim bibliotekarstwie, jednak dość wiernie odzwierciedlają najważniejsze zagadnienia współczesnego bibliotekarstwa niemieckiego. Wybór tematów, jakie pojawiają się w ogólnokrajowych czasopismach fachowych, jest bardzo bogaty i wewnętrznie zróżnicowany: budownictwo i technika biblioteczna, katalogowanie, przetwarzanie danych, automatyzacja, szeroki dostęp do wszechstronnej informacji, a obok tego – przyjazne podejście do użytkowników, wszechstronne zaspokajanie ich potrzeb, kształcenie i doskonalenie umiejętności bibliotekarzy. Marginalnie i niesystematycznie ukazują się teksty dotyczące problemów współczesnego bibliotekarstwa zagranicznego, nie wyłączając bibliotekarstwa polskiego. Znajdziemy natomiast w piśmiennictwie niemieckim informacje na temat dziejów polskiej książki i bibliotek, zwłaszcza gdy chodzi o wczesne lata nowożytne. Dla niemieckich germanistów szczególnie interesujące są historyczne księgozbiory niemieckie w Europie Środkowo-Wschodniej.pl_PL
dc.description.abstractLibrary professional journals in Germany do not have a significant impact on the scientific community within their own areas of interest, though articles published in them reflect quite accurately the most important issues of modern German librarianship. The range of subjects that appear in all-German professional publications is vast and diversified and covers the following: library architecture and technology, cataloguing, data processing, automation, wide access to comprehensive information, as well as issues related to promoting friendly attitude towards users, presenting all-round packages of services for users, and discuss education and professional training for librarians. Articles related to problems of modern librarianship from the international perspective, including those related to Polish librarianship, are scarce and marginal. Notwithstanding, publications on the history of books and libraries in Poland, in particular those that relate to early modern era. do get coverage in library periodicals and are published in Germany more often. German specialists are particularly interested in historical German book collections currently held in Central and Eastern Europe.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherBiblioteka Uniwersytecka w Poznaniupl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectGermanypl_PL
dc.subjectNiemcypl_PL
dc.subjectlibrary publicationspl_PL
dc.subjectpiśmiennictwo bibliotekarskiepl_PL
dc.subjectlibrary periodicalspl_PL
dc.subjectczasopisma bibliotekarskiepl_PL
dc.subjectPolish librarianshippl_PL
dc.subjectpolskie bibliotekarstwopl_PL
dc.titlePolskie biblioteki i problemy polskiego bibliotekarstwa w niemieckim piśmiennictwie fachowympl_PL
dc.title.alternativePolish libraries and problems of contemporary polish librarianship in german professional periodicalspl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.identifier.doi10.14746/b.2014.18.8-
dc.description.number18pl_PL
dc.description.pageof193pl_PL
dc.description.pageto208pl_PL
dc.description.articlenumber8pl_PL
dc.description.journaltitleBibliotekapl_PL
Appears in Collections:Biblioteka, 2014, nr 18 (27)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.