Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12883
Title: Wywrotowość
Authors: Gajewska, Agnieszka
Keywords: gender studies
queer studies
animal studies
feminism
Issue Date: 12-Apr-2012
Publisher: Wydwanictwo Poznańskie
Citation: W: Agnieszka Gajewska (red.) Teorie Wywrotowe. Antologia przekładów. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012
Abstract: Artykuł stanowi wstęp redaktorki do antologii przekładów "Teorie wywrotowe". We wstępie omówione zostały poszczególne teksty zamieszczone w antologii, a także zasady doboru tekstów.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12883
ISBN: 978-83-7177-937-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gajewska-wprowadzenie.indd.pdf89.51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.