Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12902
Title: Regiony w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
Editors: Komorowski, Łukasz
Szłapka, Mateusz
Keywords: regiony
Poznań
Łódź
Szczecin
PRL
Kraków
Issue Date: 22-Apr-2015
Abstract: Artykuły składające się na publikację poruszają kwestie związane z różnymi aspektami funkcjonowania regionów w okresie PRL, m.in. walkę bukowian o niepodległość Polski w latach 1939-1956, strajk łódzkich tramwajarzy z 1957 r., działania MO w powojennym Poznaniu, starania władz kościelnych o budowę kościołów w Łodzi, nadzór UB nad zakładami pracy w woj. kieleckim w latach 1945-1949, inwigilację dominikanów poznańskich w latach siedemdziesiątych, sędziowie WSR w Łodzi wobec kobiet z KWP, obraz Ziem Odzyskanych w PKF, działalność krakowskiego oddziału ZLP, zajęcie Łodzi przez Armię Czerwoną i herbarz miast w PRL na przykładzie Mazowsza Zachodniego.
Description: Materiały I Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Sekcję Historii Polski XX wieku Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy w Instytucie Historii UAM w dniach 21-22 II 2014 r.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12902
Appears in Collections:Materiały konferencyjne (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
REGIONY W CZASACH POLSKIEJ RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons