Materiały konferencyjne (WH)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Państwa faszystowskie a Liga Narodów
  (1981) Sierpowski, Stanisław
  Tekst opublikowany na prawach rękopisu „Państwa faszystowskie a Liga Narodów”, wyd.: Ministerstwo Sprawiedliwości. Główna Komisja Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Warszawa 1981, ss. 30; uzupełniony pod względem bibliograficznym w 1984 r.; fragmenty zostały wykorzystane w artykule pt. Faszyzm a stosunki międzynarodowe, w: Faszyzm niemiecki z perspektywy półwiecza, red. A. Czubiński, Poznań 1985, ss. 241-254, dostępny w WBC.poznan.pl.
 • Item
  Regiony w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
  (2015-04-22) Komorowski, Łukasz; Szłapka, Mateusz
  Artykuły składające się na publikację poruszają kwestie związane z różnymi aspektami funkcjonowania regionów w okresie PRL, m.in. walkę bukowian o niepodległość Polski w latach 1939-1956, strajk łódzkich tramwajarzy z 1957 r., działania MO w powojennym Poznaniu, starania władz kościelnych o budowę kościołów w Łodzi, nadzór UB nad zakładami pracy w woj. kieleckim w latach 1945-1949, inwigilację dominikanów poznańskich w latach siedemdziesiątych, sędziowie WSR w Łodzi wobec kobiet z KWP, obraz Ziem Odzyskanych w PKF, działalność krakowskiego oddziału ZLP, zajęcie Łodzi przez Armię Czerwoną i herbarz miast w PRL na przykładzie Mazowsza Zachodniego.
 • Item
  Amber on the Threshold of a World Career
  (2003) Czebreszuk, Janusz
 • Item
  Northern and Southern Bell Beakers in Poland
  (Archaeopress, 2003) Makarowicz, Przemysław
 • Item
  Współczesna Azja z perspektywy młodego badacza
  (2013) Kania, Mariusz
  Publikacja ta zawiera artykuły będące pokłosiem II Międzyuczelnianej Interdyscyplinarnej Konferencji "Współczesna Azja z perspektywy młodego badacza", która odbyła się dnia 31/05/2012 roku w Poznaniu. Została ona zorganizowana przez Sekcję Azjatycką „Satya” Studenckiego Koła Naukowego Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego, działającego przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Gdyby nie hegemoniczna nauka europejska, a w tym wypadku geografia trudno byłoby znaleźć wspólną płaszczyznę, która potrafiłaby taką różnorodność włączyć w jakąś całość jaką jest kontynent azjatycki. Tych kilka artykułów odnoszących się do tak odmiennych społeczności łączy jedno - pasja badawcza młodych ludzi ukierunkowana na ten obszar świata. W trakcie konferencji poruszone zostały tak odmienne tematy, z tak wielu perspektyw, że wydaje się być trudnym odnalezienie jakichkolwiek wątków wspólnych. Bynajmniej w przedstawionych w poniższej publikacji tekstach możemy odnaleźć przewijające się wątki narracji postkolonialnej, które w sposób krytyczny analizują współczesne zjawiska narracji tworzonych w odniesieniu do rozmaitych praktyk kulturowych. Warto wymienić tu chociażby kwestię krzyżowań w filipińskiej Pampandze, czy obraz mieszkańców Chin tworzony w literaturze i filmie euro - amerykańskim. Drugim wątkiem obecnym w kilku tekstach jest problem wytwarzania dyskursów dających podstawy do generowania tożsamości podmiotowej. W tej tematyce pojawiają się zagadnienia związane z tworzeniem izraelskości, a także ukazana jest rola dyskursów religijnych jak Buddyzm i Burchanizm z tej perspektywy. W tym kontekście ciekawie przedstawiona została analiza funkcjonowania imigrantów pochodzących m.in. z Europy, Ameryki Północnej i Australii w Chinach. Wszystkie artykuły są zapewne wycinkiem badań jakie podejmują młodzi badacze w swoich wymagających wyrzeczeń dociekaniach poznawczych, dlatego oczekiwać należy w przyszłości twórczego rozwinięcia przedstawionych tu zagadnień.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego