Materiały konferencyjne (WH)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Państwa faszystowskie a Liga Narodów
  (1981) Sierpowski, Stanisław
  Tekst opublikowany na prawach rękopisu „Państwa faszystowskie a Liga Narodów”, wyd.: Ministerstwo Sprawiedliwości. Główna Komisja Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Warszawa 1981, ss. 30; uzupełniony pod względem bibliograficznym w 1984 r.; fragmenty zostały wykorzystane w artykule pt. Faszyzm a stosunki międzynarodowe, w: Faszyzm niemiecki z perspektywy półwiecza, red. A. Czubiński, Poznań 1985, ss. 241-254, dostępny w WBC.poznan.pl.
 • Item
  Regiony w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
  (2015-04-22) Komorowski, Łukasz; Szłapka, Mateusz
  Artykuły składające się na publikację poruszają kwestie związane z różnymi aspektami funkcjonowania regionów w okresie PRL, m.in. walkę bukowian o niepodległość Polski w latach 1939-1956, strajk łódzkich tramwajarzy z 1957 r., działania MO w powojennym Poznaniu, starania władz kościelnych o budowę kościołów w Łodzi, nadzór UB nad zakładami pracy w woj. kieleckim w latach 1945-1949, inwigilację dominikanów poznańskich w latach siedemdziesiątych, sędziowie WSR w Łodzi wobec kobiet z KWP, obraz Ziem Odzyskanych w PKF, działalność krakowskiego oddziału ZLP, zajęcie Łodzi przez Armię Czerwoną i herbarz miast w PRL na przykładzie Mazowsza Zachodniego.
 • Item
  Amber on the Threshold of a World Career
  (2003) Czebreszuk, Janusz