Regiony w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015-04-22

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Artykuły składające się na publikację poruszają kwestie związane z różnymi aspektami funkcjonowania regionów w okresie PRL, m.in. walkę bukowian o niepodległość Polski w latach 1939-1956, strajk łódzkich tramwajarzy z 1957 r., działania MO w powojennym Poznaniu, starania władz kościelnych o budowę kościołów w Łodzi, nadzór UB nad zakładami pracy w woj. kieleckim w latach 1945-1949, inwigilację dominikanów poznańskich w latach siedemdziesiątych, sędziowie WSR w Łodzi wobec kobiet z KWP, obraz Ziem Odzyskanych w PKF, działalność krakowskiego oddziału ZLP, zajęcie Łodzi przez Armię Czerwoną i herbarz miast w PRL na przykładzie Mazowsza Zachodniego.

Description

Materiały I Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Sekcję Historii Polski XX wieku Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy w Instytucie Historii UAM w dniach 21-22 II 2014 r.

Sponsor

Keywords

regiony, Poznań, Łódź, Szczecin, PRL, Kraków

Citation

Seria

ISBN

ISSN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego