Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12904
Title: Techniki językoznawstwa korpusowego wykorzystywane w krytycznej analizie dyskursu. Przegląd.
Authors: Kamasa, Victoria
Keywords: krytyczna analiza dyskursu
metody korpusowe
analiza kolokacji
analiza słów kluczowych
analiza konkordancji
Issue Date: 2014
Citation: Przegląd Socjologii Jakościowej vol. 10, 2014, pp. 100-117
Abstract: Krytyczna analiza dyskursu (KAD) jako nurt z pogranicza socjologii i językoznawstwa skupia się na analizie roli dyskursu w umacnianiu i reprodukowaniu relacji władzy i dominacji, zaś badaniu empirycznemu podlegają przede wszystkim różnego rodzaju teksty. Właśnie koncentrację na tekście uznać można za jedną z przyczyn wzrastającego zainteresowania wykorzystaniem metod językoznawstwa korpusowego w takich analizach. Prezentacji tych metod poświęcony jest niniejszy artykuł. Przedstawione zostaną podstawowe strategie doboru korpusu do badań w ramach KAD oraz najczęściej wykorzystywane metody: analiza frekwencji, analiza słów kluczowych, analiza kolokacji i analiza konkordancji. Zaprezentowane zostaną także przykłady zastosowania poszczególnych metod w różnorodnych tematycznie badaniach. Przegląd metod podsumowany zostanie omówieniem korzyści wypływających z ich zastosowania oraz kosztów, które się z nimi wiążą.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12904
ISSN: 1733-8077
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PSJ_10_2_Kamasa.pdf406.45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons