Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13038
Title: Lokalne programy rozwiązywania problemów społecznych
Authors: Cichocki, Piotr
Jabkowski, Piotr
Woźniak, Zbigniew
Keywords: strategie rozwiązywania problemów społecznych
marginalizacja społeczna
wykluczenie społeczne
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Series/Report no.: Studia nad jakością życia;
Abstract: Książka jest podsumowaniem projektu „Badanie obszarów wykluczenia społeczno – ekonomicznego dla potrzeb strategii rozwiązywania problemów społecznych w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego” ukierunkowanego na wskazywanie kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, głęboko osadzonych w realiach instytucjonalnych i społecznych każdego z 8 badanych powiatów. Monografia obejmuje wstęp, wprowadzenie teoretyczne definiujące problemy społeczne oraz zjawisko marginalizacji i wykluczenia społecznego, dwa rozdziały referujące wyniki z badań, rozdział ukazujący sposób konstrukcji lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, podsumowanie oraz aneks.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13038
ISBN: 978-83-232-2384-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cichocki – Lokalne programy - do druku.pdf2.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons