Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13439
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPodemski, Krzysztof. Promotor-
dc.contributor.authorDatko, Anna-
dc.date.accessioned2015-07-03T08:18:02Z-
dc.date.available2015-07-03T08:18:02Z-
dc.date.issued2015-07-03-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/13439-
dc.descriptionWydział Nauk Społecznych: Instytut Socjologiipl_PL
dc.description.abstractPrzedmiotem rozprawy i badań empirycznych przeprowadzonych w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2011/03/N/HS6/02036) były wartość wyższego wykształcenia w świadomości zbiorowej Polaków oraz jego umiejscowienie w systemie uznawanych wartości we współczesnym społeczeństwie polskim. Główne hipotezy badawcze to hipoteza o dysonansie między deklarowanym przez Polaków znaczeniem wyższego wykształcenia a praktyką związaną z jego zdobywaniem i posiadaniem oraz hipoteza o zaniku autotelicznej wartości wykształcenia w pokoleniu Polaków urodzonych w latach 80. i 90. XX w., jako konsekwencji zmian paradygmatu nauczania akademickiego w perspektywie rozwoju społeczeństwa wiedzy. W efekcie starano się uzyskać odpowiedzi na następujące pytania badawcze: (1) jaka jest realna wartość wyższego wykształcenia w świadomości zbiorowej, (2) jakie są czynniki wpływające na jego wartościowanie oraz (3) jakie są czynniki zmiany znaczenia wyższego wykształcenia? Celem rozprawy była rekonstrukcja recepcji wartości wyższego wykształcenia w świadomości zbiorowej Polaków i współczesnym systemie wartości Pobocznymi problemami omawianymi w pracy były modernizacja szkolnictwa w oparciu o symbiozę nauki z gospodarką i wzory zagraniczne, krytyka funkcjonowania szkół wyższych oraz osób odpowiedzialnych za treści i sposoby nauczania a także bezrobocie wśród osób teoretycznie najlepiej wykształconych w społeczeństwie.pl_PL
dc.description.abstractDissertation concerns reception of the higher education in the collective consciousness of the Poles and value of the higher education and its position in hierarchy or system of recognized values in contemporary, consumer Polish society. Interesting are different understanding of higher education’s value and its social and demographical determinants. Main hypothesis are hypothesis about the dissonance between declarations and real meaning of higher education among Poles and hypothesis about decline of higher education’s value as a value itself in generation of Poles born in the decade of the eighties in 20th century, as a consequence of academic teaching paradigm changes. Problem that has a significant influence on the subjects is phenomenon of “unemployed graduates”. The final effect of the research are answers for following questions: (1) what is the real value of higher education in collective consciousness, (2) what are the factors that have an impact on judging the higher education, (3) what are the factors of higher education meaning change? Important problems were involvement of the higher education in various globalization tendencies such as mass, commercialization, consumption and falling in dependence on market and economic conditions, that deepen instrumental treating of the higher education.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectwyższe wykształceniepl_PL
dc.subjecthigher educationpl_PL
dc.subjectwartościpl_PL
dc.subjectvaluespl_PL
dc.subjectświadomość zbiorowapl_PL
dc.subjectcollective consciousnesspl_PL
dc.titleSpołeczna wartość wyższego wykształceniapl_PL
dc.title.alternativeSocial value of higher educationpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna Datko_Społeczna wartość wyższego wykształcenia_7.01.201.pdf
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.