Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13549
Title: Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – rys historyczny oraz rozumienie „więzi z Rzecząpospolitą Polską” w orzecznictwie i doktrynie
Other Titles: Act on acquiring real estate by foreigners - history and understanding of "ties with the Republic of Poland" in judicature and doctrine
Authors: Chrostowski, Paweł
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2012, nr 2, s. 39-49
URI: http://hdl.handle.net/10593/13549
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2012, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04_CHROSTOWSKI.pdf620.6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.