Charakter prawny uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Thumbnail Image
Date
2013
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo Naukowe UAM
Title alternative
Legal nature of the resolutions of general meetings of capital companies
Abstract
Przedmiotem artykułu jest analiza charakteru prawnego uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. W odniesieniu do powszechnie aprobowanej w doktrynie teorii czynności prawnej, omówione zostają takie zagadnienia jak: element oświadczenia woli w uchwałach, podmiot podejmujący uchwałę oraz charakter skutków, jakie wywołuje uchwała. W oparciu o tak zarysowane zagadnienia, przedstawione zostają zarówno poglądy opowiadające się za, jak i przeciw uznaniu uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych za czynności prawne. Konkluzją rozważań jest przyjęcie, że uchwały te stanowią czynności prawne, o ile zmierzają one do wywołania skutków prawnych. Przy czym uznać należy je za czynności prawne charakterystyczne, do których przepisy Kodeksu cywilnego powinny znajdować zastosowanie jedynie odpowiednio.
The subject matter of this article is the analysis of the legal nature of the resolutions of general meetings of capital companies. With regard to the theory of legal action commonly acceptable in doctrine, the following issues are discussed: declaration of intent in the resolutions, entity adopting a resolution and the nature of effects caused by a resolution. Based on such a description the author presents both the standpoints for and against the recognition of the resolutions of general meetings of capital companies as legal actions. As a conclusion a statement is made that the resolutions constitute legal actions as far as they are intended to have legal consequences. However, they should be deemed specific legal actions to which the provisions of the Civil Code shall apply accordingly only.
Description
Sponsor
Keywords
uchwała, zgromadzenie, czynność prawna
Citation
Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2013, nr 3, s. 39-48
DOI
Alternative location
Creative Commons License