Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13577
Title: Udział prawników poznańskich w pracach Komisji Kodyfikacyjnej RP nad ujednoliceniem prawa prywatnego w latach 1919-1939
Other Titles: Participation of Poznań lawyers in the works of the Codification Committee of the Republic of Poland on unifying private law in the years 1919-1939
Authors: Kola, Jarosław
Keywords: kodyfikacja prawa prywatnego
kodeks zobowiązań
poznańscy prawnicy
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2013, nr 3, s. 59-67
Abstract: W 2013 r. upłynęła 80. rocznica powstania Kodeksu zobowiązań, a więc aktu prawnego, który do dzisiaj uchodzi za jeden z najdoskonalszych owoców polskiego prawoznawstwa. W związku z tą rocznicą autor podjął badania nad procesem kodyfikacji prawa prywatnego w okresie II RP. Celem opracowania jest podsumowanie i usystematyzowanie ustaleń polskiego prawoznawstwa w zakresie udziału prawników poznańskich w procesie ujednolicania prawa zobowiązań. W opracowaniu czytelnik odnajdzie obszerny przegląd bibliograficzny dotyczący zagadnienia, informacje na temat poznańskich prawników uczestniczących w pracach Komisji Kodyfikacyjej RP oraz funkcjach jakie w niej pełnili.
The aim of this article is to summarize and systematize the findings of Polish law science on the participation of lawyers from Poznan in the process of codification of contract law. The reader will find an extensive bibliographic review on this topic, information on the Poznan lawyers participating in the work of the Commission Codification of Poland in 1919-1939 and also informations about their functions in the Commission.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13577
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2013, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_KOLA.pdf200.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.