Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13587
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBoniecka, Monika-
dc.date.accessioned2015-07-07T08:43:40Z-
dc.date.available2015-07-07T08:43:40Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationZeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2015, nr 5, s. 41-56pl_PL
dc.identifier.issn2299-2774-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/13587-
dc.description.abstractArtykuł przedstawia ocenę zmian, jakie zaszły we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) Unii Europejskiej w ciągu 5 lat od wejścia w życie Traktatu z Lizbony. Przedstawiono w nim krótką, ale różnorodną historię europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, mającą swój początek w drugiej połowie XX wieku, czyli po zakończeniu II wojny światowej. Przybliżono także cele i zadania WPZiB Unii Europejskiej już po wejściu w życie Traktatu lizbońskiego, a także problemy, jakie się z tym wiążą. Artykuł zawiera również przemyślenia na temat efektów, jakie są widoczne od Traktatu lizbońskiego w WPZiB oraz porażek, jakie poniosły państwa członkowskie w praktycznym funkcjonowaniu tej dziedziny w strukturach unijnych. Podsumowanie zawiera wnioski dotyczące niewykorzystanych szans, jakie niósł ze sobą Traktat, oraz przemyślenia na temat przyszłości WPZiB Unii Europejskiej.pl_PL
dc.description.abstractThe article aims at assessing the changes that occurred in the Common Foreign and Security Policy of the European Union after over 5 years of entering into force of the Lisbon Treaty. The paper begins with a presentation of a short but complicated history of the European foreign and security policy which began in the second half of the 20th century, i.e. after the Second World War. The second part presents goals, objectives and structure of the EU Common Foreign and Security Policy after the entry into force of the Lisbon Treaty and problems which are associated therewith. Then, the complex institutional structure which the European Union CFSP is based on is described. The article also summarizes the effects on the Common Foreign and Security Policy which one can notice after entering into force of the Lisbon Treaty, as well as some failures suffered by the Member States concerning the functioning of this field within the European Union structures. The paper ends with conclusions on the missed opportunities regarding the Treaty and thoughts about the future of the Common Foreign and Security Policy in the European Union.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectEuropean Unionpl_PL
dc.subjectpolityka zagranicznapl_PL
dc.subjectforeign policypl_PL
dc.subjectbezpieczeństwopl_PL
dc.subjectsecuritypl_PL
dc.titleCele, zasady i struktura wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej – próba oceny po zmianach w Traktacie lizbońskimpl_PL
dc.title.alternativeObjectives, principles and structure of Common Foreign and Security Policy of the European Union – attempt to asses after the changes in the Treaty of Lisbonpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2015, nr 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03_BONIECKA.pdf477.13 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.